Nic nie kosztuje, a dla nich to często “być albo nie być”

0
535
zdjęcie 2014-02-18-mieszkania-chronione-stowarzyszenie-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych-umysłowo@Głogów@-01

Nas nic nie kosztuje, a dla nich to często “być albo nie być”. Chodzi o 1%, który można odpisać z podatku i przekazać na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w powiecie głogowskim. Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych razem ze Starostwem Powiatowym już od kilku lat prowadzi akcję, aby przekonać mieszkańców, że warto przekazać 1% na organizacje w naszym powiecie.

Jeszcze tylko miesiąc pozostał, żeby rozliczyć się z fiskusem. Od kilku lat w powiecie głogowskim prowadzona jest akcja “Zostaw 1% w powiecie głogowskim”. Jej inicjatorem jest głogowska Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych, a partnerem Starostwo Powiatowe. Wszystko po to, aby wspierać organizacje pożytku publicznego z naszego powiatu, których obecnie jest 23.

W powiecie głogowskim jest ok. 40 tysięcy osób, które są prawnie zobowiązane do rozliczania się Urzędem Skarbowym. Z tego, w ubiegłym roku blisko 39% osób oddało 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego z powiatu głogowskiego.

“Akcja 1 % trwa cały rok, ale raz w roku, w okresie najintensywniejszego rozliczania się z fiskusem spotykamy się z organizacjami pozarządowymi, aby pokazać jak wygląda to statystycznie” –  mówi starosta Rafael Rokaszewicz.

Z roku na rok liczba osób przekazujących 1% rośnie, przekroczyła już 55 %. Jednak wciąż zbyt mała liczba osób oddaje 1 % na organizacje działające w powiecie głogowskim. Zdecydowana większość środków przypada dużym ogólnopolskim fundacjom i stowarzyszeniom, które prowadzą szeroko zakrojone działania reklamowe i akcje informacyjne związane z przekazywaniem pieniędzy z podatku na ich rzecz. Lokalne organizacje pozarządowe, nie mają wystarczająco dużo środków na przeprowadzenie kampanii reklamowych, aby były one skuteczne w dotarciu do mieszkańców.

Dlatego jest jeszcze sporo do zrobienia, aby zachęcić mieszkańców powiatu głogowskiego do przekazywania 1%. W tym roku po raz pierwszy udało się pozyskać wielu partnerów, co pozwoliło za zwiększenie zasięgu informacji na temat akcji. Na terenie powiatu rozkolportowanych zostało kilka tysięcy ulotek i plakatów informujących o akcji 1 %, m.in. w urzędach, instytucjach i zakładach pracy.

Dzięki włączeniu się do akcji ZGM-u i Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadodrze”, plakaty zawisły w każdej klatce schodowej mieszkań spółdzielczych. Akcję wsparła w tym roku także Komunikacja Miejska –  “Ze statystyk wynika, że autobusami jeździ ok. 35 tysięcy osób, więc obecność tam naszych materiałów ma duży wpływ na propagowanie całej idei” – mówi Łukasz Zygiel z Fundacji Inicjatyw Społecznych.

Po raz pierwszy w tym roku w akcję włączył się prezydent Jan Zubowski, który udzielił wsparcia finansowego.

Z pieniędzy pozyskanych z 1 procenta, organizacje pozarządowe przeznaczają na swoją działalność.

“Nasze Stowarzyszenie istnieje tylko dzięki 1%, inaczej nie bylibyśmy zdolni zebrać funduszy na działalność” – mówi Mieczysław Zajączkowski ze Stowarzyszenia Chorych na Stwardnienie Rozsiane.

Stowarzyszenie Osób Niedosłyszących Ton pieniądze pozyskane z 1% przeznacza głównie na dotarcie do osób niedosłyszących poprzez edukację, organizację wykładów. Często te pieniądze są wykorzystywane jako potrzebny wkład własny przy realizacji różnego rodzaju projektów realizowanych przez stowarzyszenia.

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym prowadzi w Głogowie trzy placówki, które nie mogłyby funkcjonować bez pieniędzy przekazywanych z 1 procenta – “Przeznaczamy te pieniądze na ośrodek wsparcia rodzin, na mieszkania chronione, organizujemy z nich imprezy integracyjne, pokrywamy część kosztów administracyjnych. Stowarzyszenie rozpoczęło także nowy projekt mieszkań treningowych. Żeby rozpocząć projekt i zaadoptować mieszkania, które otrzymaliśmy od gminy miejskiej, musieliśmy z własnych środków je wyremontować – na to także poszły pieniądze z 1%” – mówi Jadwiga Paliga, prezes Stowarzyszenia.

Przekazanie 1% nic nie kosztuje, bowiem podatek ten i tak musi zostać zapłacony przez podatnika na rzecz Fiskusa, a dla niektórych organizacji to często jedyne źródło dochodów. Często bez tych pieniędzy niemożliwe byłoby prowadzenie działalności statutowej. Oczywiście dla wielu Stowarzyszeń środki z 1% nie są wystarczające na pokrycie wszystkich kosztów, ale z pewnością jest to nieoceniony, jak sami mówią, zastrzyk finansowy, bez którego trudno byłoby funkcjonować.

Więcej informacji oraz wykaz Organizacji Pożytku Publicznego, działających na terenie powiatu, na które można przekazać 1% znajduje się na stronie www.1procent.glogow.pl

Na zdjęciu remont mieszkań treningowych Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.