Głogów: Ojcowie w zakładzie karnym

0
555
2013-10-05-praca-glogowskich-wiezniow-z-osobami-niepelnosprawnymi@Glogow-(fot.D.Jeczmionka)-01-

„Ojcowie w zakładzie karnym” to projekt realizowany wspólnie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Karny w Głogowie. W ramach projektu skazani uczestniczą w warsztatach, podczas których uczą się jak ważna jest rola ojca w rodzinie i jak zbudować bliskie relacje z dziećmi.

Rodzina jako podstawowa komórka życia społecznego jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem wychowawczym dziecka. To właśnie w niej dziecko zdobywa pierwsze doświadczenia, przyswaja sobie obowiązujące wzorce i zasady współżycia, a także utożsamia się ze swoim najbliższym otoczeniem, szukając w nim miejsca dla siebie.

Niestety w czasie, gdy ojciec odbywa karę pozbawienia wolności te wartości zostają zaburzone. Cierpi na tym cała rodzina, a najbardziej dzieci. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z pracownikami zakładu karnego opracowali program “Ojcowie w zakładzie karnym”, którego celem jest wzmocnienie i poprawa kompetencji opiekuńczo-wychowawczych ojców przebywających w zakładzie karnym.

W ramach programu skazani uczestniczą w zajęciach warsztatowych, podczas których zdobywają nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności porozumiewania się z rodziną. Zajęcia mają uświadomić im ich rolę w kształtowaniu tożsamości i rozwoju dziecka. Ojcowie uczestniczący w programie poznają praktyczne metody budowania bliskich relacji z dziećmi, a także mają okazję do refleksji nad skutecznością określonych metod wychowawczych.

Spotkania są prowadzone w sposób aktywny i w pełni angażujący uczestników. Istotną wartością zajęć jest także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy jego uczestnikami.

– “Zintegrowania rodziny, nie da się uzyskać w trakcie trwania godzinnego widzenia, dlatego też cele programu mają być długofalowe i wzbudzić u skazanych ojców motywację do pracy nad sobą w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności” – mówi kpt Mariusz Zaglaniczny.

Cechą wyróżniającą programu jest fakt, że do udziału w nim zostaną również zaproszone rodziny skazanych, które współpracują z pracownikami MOPS Głogów.

W planach jest także dalsza współpraca w formie organizowanych przez MOPS festynów rodzinnych, a także uruchomienie kolejnego projektu związanego z wykonywaniem prac remontowych przez skazanych przy odnawianiu mieszkań pozostających w zasobach miasta osób starszych i niepełnosprawnych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.