Powiat głogowski: Rusza kwalifikacja wojskowa

0
387
2014-03-03-kwalifikacja-wojskowa@Glogow-IMAG0159-1024x613

Od 5 do 28 marca będzie prowadzona na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa. Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska w Głogowie, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego określi zdolności do czynnej służby wojskowej osób, które się do niej stawią.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywają wójtowie i prezydenci miast –  “Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach” – informuje Bartek Adamczak rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie. Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywać się będą w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie

Zgodnie z ustawa o powszechnym obowiązku obrony niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie są mężczyźni:
– którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat – w roku 2014 jest to rocznik 1995
– urodzeni w latach 1990 -1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (max 24 latkowie)
– kobiety urodzone w latach 1990-1995 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.