Powiat głogowski: Rusza kwalifikacja wojskowa

0
246
2014-03-03-kwalifikacja-wojskowa@Glogow-IMAG0159-1024x613

Od 5 do 28 marca będzie prowadzona na terenie Powiatu Głogowskiego kwalifikacja wojskowa. Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska w Głogowie, powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego określi zdolności do czynnej służby wojskowej osób, które się do niej stawią.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywają wójtowie i prezydenci miast –  “Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniach” – informuje Bartek Adamczak rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Głogowie. Wszystkie czynności związane z Kwalifikacją odbywać się będą w Przychodni Specjalistycznej przy ul. Kościuszki 15A w Głogowie

Zgodnie z ustawa o powszechnym obowiązku obrony niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

Głównym celem Kwalifikacji Wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym, wydanie wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) oraz wstępne przeznaczenie do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w ww. terminie są mężczyźni:
– którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat – w roku 2014 jest to rocznik 1995
– urodzeni w latach 1990 -1994, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej (max 24 latkowie)
– kobiety urodzone w latach 1990-1995 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,
– osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.