Na praktykę do zachodnich sąsiadów

0
674
zdjęcie-Arch.-2010-03-01-PWSZ@Głogów-01

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa dzięki nawiązanej współpracy z Fundacją FIIZR i Grupą Finansową Sparkasse, uzyskała możliwość dodatkowego dofinansowania dla osób, które będą odbywać praktyki u niemieckich pracodawców. Ponadto osoby, które wcześniej będą chciały podszkolić język, będą mogły skorzystać ze sfinansowania kursu nauki języka niemieckiego. Oferta jest skierowana do wszystkich osób w wieku do 36 roku życia.

Podczas Targów Rzemiosła w dniu 25 stycznia 2014 roku w spotkaniu z przedstawicielami IHK – Izby Przemysłowo Handlowej w Cottbus uczestniczyli studenci PWSZ w Głogowie oraz przedsiębiorcy z rejonu głogowskiego. Dzięki nawiązanej współpracy trójstronnej pomiędzy PWSZ a FIIZR i Sparkasse, istnieje możliwość uzyskania dodatkowego dofinansowania nawet do wysokości 800 EUR miesięcznie dla każdej osoby odbywającej praktykę u niemieckiego pracodawcy. Dodatkowo osoby zainteresowane odbyciem praktyki mogą skorzystać ze sfinansowania kursu nauki języka niemieckiego w kraju przed odbyciem tej praktyki.

“W ramach programu Erasmus oraz nowego programu Erasmus + można otrzymać dofinansowanie do praktyk realizowanych poza granicami kraju z państwami realizującymi program Erasmus oraz Erasmus+. Stosownie do wytycznych Narodowej Agencji realizującej program Erasmus i Erasmus + w Polsce dofinansowanie uzależnione jest od miejsca wyboru praktyki oraz kraju docelowego” – informuje Anna Włodarczyk, rzecznik prasowy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie.

Z oferty praktyk jak i kursu nauki języka niemieckiego mogą skorzystać wszystkie osoby w wieku do 36 roku życia, bez względu na status zawodowy.

W związku z tym uczelniane Biuro Erasmusa PWSZ w Głogowie oraz Akademickie Biuro Karier zapraszają na spotkanie w dniu 6 marca (czwartek) 2014 roku w godzinach :

na godzinę 14:00 Studenci studiów stacjonarnych oraz uczniowie szkół średnich

na godzinę 17:00 Studenci studiów niestacjonarnych, absolwentów oraz wszystkie osoby zainteresowane takim spotkaniem

O tym w jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie na praktyk i jak pozyskać miejsce praktyki względnie zatrudnienia na terenie Niemiec informować będzie reprezentant IHK w Cottbus Pan Tomasz Sandecki.

Zgłoszenia oraz dalsze informacje należy kierować do Biura Erasmusa/ABK do Pani Iwony Borejko pok. nr 5 lub telefonicznie pod numerem Tel./fax 76 832 04 56 lub mailowo [email protected]

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.