Pomagają rozpocząć samodzielne życie

0
418
zdjęcie 2014-02-18-mieszkania-chronione-stowarzyszenie-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych-umysłowo@Głogów@-01

Głogowskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym od 10 lat prowadzi działania, które mają na celu pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie usamodzielnić się. Dzięki kolejnym pieniądzom od Gminy Miejskiej Głogów, członkowie Stowarzyszenia realizują kolejny projekt pn. „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”.

Od 10 lat Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Głogowie prowadzi Mieszkania Chronione dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Mieszkania  chronione  są  alternatywnym  rozwiązaniem problemu, jakim jest zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym. Są  formą  środowiskowej  pomocy, głównie  dla  rodzin  nie  będących  w  stanie  zapewnić dzieciom potrzeb socjalnych, ani też z różnych przyczyn nie  mogących  pełnić  roli  opiekuńczej  i  wspierającej. “Osobom   niepełnosprawnym   mieszkania   dają  szansę na niezależne, samodzielne na miarę ich możliwości życie i nabywanie umiejętności społecznych.  Aby  mieszkania pełniły  swoją  rolę  mieszkańcom  udziela się wsparcia w  sprawach  związanych  z  prowadzeniem  gospodarstwa domowego i przygotowaniem do pełnienia ról społecznych, co czynią asystenci personalni” – mówi Jadwiga Paliga, przewodnicząca zarządu Stowarzyszenia.

W tym roku Stowarzyszenie otrzymało od Gminy Miejskiej kolejne mieszkania w tym budynku, co pozwoliło rozszerzyć formy mieszkalnictwa o nowy projekt. Adaptację i remonty pomieszczeń wykonali asystenci, rodzice i osoby niepełnosprawne. Niezwykłą pomoc udzielił też jeden z głogowskich banków, dzięki któremu udało się zakupić materiały za 2000 zł, a pracownice banku włączyły się w prace urządzania mieszkań, malowania i sprzątania. Pomogły także głogowskie firmy, które nieodpłatnie  przekazały farby i inne potrzebne materiały.

Aktualnie w budynku realizowane są równocześnie dwa projekty: kontynuacja programu usamodzielniania w mieszkaniach chronionych (dofinansowanie z Gminy Miejskiej Głogów) oraz nowy projekt „Trening mieszkalnictwa drogą do samodzielności”, dofinansowany ze środków pozyskanych z PFRON.

W ramach nowego projektu 6 osób równocześnie, w cyklach dwumiesięcznych, skorzysta z prowadzonych przez asystentów treningów: kulinarnego, gospodarczego, higienicznego, dokonywania zakupów, organizowania czasu wolnego, uspołeczniania itp. “Celem projektu jest zwiększenie samodzielności i zaradności osób z niepełnosprawnością, nabycie umiejętności umożliwiających przygotowanie do niezależnego, na miarę ich możliwości, życia w środowisku, ograniczenie nadopiekuńczości rodziców” – opowiada Jadwiga Paliga.  Projekt przewidziany jest na 3 lata, a na jego realizację PSOUU pozyskało dofinansowanie ze środków PFRON w ramach konkursu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.