Hipotezy i wnioski gimnazjalistów z Kotli

0
708
2014-02-18-dać-szanse-marzeniom-projekt@Kotla@-IMG_0040

Najpierw musieli wskazać problem badawczy, następnie sformułować hipotezę i znaleźć dowód, żeby ją potwierdzić – to zadania jakie mieli do wykonania gimnazjaliści z Gminy Kotla, którzy odwiedzili Ośrodek Edukacyjny Centrum Edukacji Ekologicznej “Salamandra” w Myśliborzu. 16 uczniów, w ramach projektu “Dać szansę marzeniom”, wzięło udział w zajęciach warsztatowo- laboratoryjnych.

Gimnazjum Gminne im. Zagłębia Miedziowego w Kotli realizuje projekt pn.„Dać szansę marzeniom”, w ramach działań Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich – Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Jednym z punktów projektu była wycieczka do Ośrodka edukacyjnego Centrum Edukacji Ekologicznej “Salamandra” w Myśliborzu.

Uczestnicy projektu 7 lutego wyjechali do Myśliborza, by wziąć udział w zajęciach warsztatowo – laboratoryjne w Centrum Edukacji Ekologiczne„Salamandra”. Szesnastu uczniów uczestniczyło w trzech zajęciach, na których zajmowali się konkretnym tematem. Pierwsze zajęcia dotyczyły barwników asymilacyjnych, ich izolacji i rozdziału tych barwników. Woda podstawą życia, określanie zanieczyszczeń i klas czystości wody to temat kolejnego problemu badawczego. Ostatnim zadaniem jakim zajmowali się gimnazjaliści była gleba jako dobro niezastąpione, jej badania chemiczne i makroskopowe.

– “Uczniowie podzieleni na grupy wykonywali zadania tematyczne, które prowadzący poprzedzał wskazaniem problemu badawczego a następnie młodzież starała się sformułować hipotezy oraz wniosek. Na podsumowanie każdego działania, uzupełniali karty pracy, rysując w nich lub wklejając dowody potwierdzające hipotezy” – wyjaśnia jedna z opiekunek Renata Dobrowolska – Fischer, nauczyciel Gminnego Gimnazjum.

Efekty zajęć są imponujące – “Uczniowie potrafią opisać proces fotosyntezy, ze wskazaniem czterech barwników roślinnych, znają klasy czystości wód, znają rodzaje gleb i jakie organizmy mogą w nich występować, potrafią wykonać proste doświadczenie wykrywające wodę twardą, potrafią wskazać konsekwencje zanieczyszczenia wód i gleb, znają właściwości wody i jej znaczenie dla funkcjonowania organizmów” – dodaje Joanna Podwińska, nauczyciel Gminnego Gimnazjum.

Wyjazd do Centrum Edukacyjne „Salamandra” pozwolił utrwalić zagadnienia, które są kluczowe w kształceniu młodego człowieka i stanowią podstawę w zrozumieniu otaczającego środowiska.

2014-02-18-dać-szanse-marzeniom-projekt@Kotla@-IMG_0038

2014-02-18-dać-szanse-marzeniom-projekt@Kotla@-IMG_0013

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.