Wizyta u ministra w sprawie obwodnicy Głogowa

0
529
2014-02-11-podpisanie-listu-intencyjnego-w-sprawie-obwodnicy-Głogowa@Glogow-IMG_9681

W Starostwie Powiatowym reprezentanci samorządów różnych szczebli, przedstawiciele przedsiębiorców i firm podpisali wczoraj list intencyjny, w sprawie podejmowania wspólnych działań zmierzających do realizacji obwodnicy Głogowa, w ramach korytarza transportowego drogi krajowej nr. 12. Dziś samorządowcy wraz z posłanką Ewą Drozd będą gośćmi ministra transportu, gdzie przedstawią podpisaną deklarację. 

Wszyscy są zgodni co do tego, że druga przeprawa mostowa w Głogowie jest niezbędna. Przez Głogów przejeżdża ok. 20 tysięcy samochodów na dobę. Działania w sprawie obwodnicy Głogowa prowadzone są już od wielu lat. Niestety dotąd wszystkie deklaracje i obietnice pełzły na niczym. Czy tym razem będzie inaczej? Nadzieje są większe niż kiedykolwiek wcześniej, ale do realizacji zadania jeszcze daleka droga.

Wszyscy samorządowcy zgodnie podkreślają, że jest to ostatni czas na realizację tej inwestycji – “Jesteśmy w przededniu dystrybucji środków unijnych w nowej perspektywie finansowej, to jest najwłaściwszy moment, w którym musimy działać, żeby osiągnąć cel i sukces” – mówił Rafael Rokaszewicz

Obwodnica i druga przeprawa mostowa została wpisana na listę indykatywną, skierowaną do ministra transportu, jako jedna z kluczowych i znaczących inwestycji na Dolnym Śląsku. Co to oznacza? – “Konsekwencją tego będzie zapisanie tej inwestycji w strategii dla Polski Zachodniej” – mówi posłanka Ewa Drozd, która jednocześnie stoi na czele parlamentarnego zespołu ds. strategii rozwoju Polski Zachodniej.

“Nasze apele, rozmowy, spotkania przyniosły ostatecznie efekt, którym jest przygotowanie do opracowania dokumentacji środowiskowo – technicznej” – dodaje posłanka.

Samorządy zadeklarowały chęć partycypowania w kosztach potrzebnych do stworzenia dokumentacji. Urząd Marszałkowski zabezpieczył na ten cel 1 milion złotych.

Inwestycja dotyczy nie tylko Głogowa, ale całego regionu. W spotkaniu, obok przedstawicieli wszystkich samorządów powiatu głogowskiego, uczestniczyli także przedstawiciele samorządów powiatowych z Polkowic i Bolesławca, a także burmistrz Wschowy.

“Cieszymy się, że coś dobrego wydarzy się u naszych sąsiadów – mówił burmistrz Wschowy Krzysztof Grabkaale, mamy też w tym własny interes. Od wielu lat Wschowa również stara się o budowę obwodnicy miasta. Liczymy na to, że jeśli powstanie obwodnica Głogowa i druga przeprawa to jednym z dalszych etapów budowy korytarza transportowego będzie budowa obwodnicy Wschowy”.

Czy zbliżające się wybory zmobilizują polityków do większego wysiłku na rzecz realizacji tej inwestycji? Posłanka Ewa Drozd uważa, że tak – “Cieszę, się, że zbliżają się wybory, bo to bardziej zmotywuje wszystkich polityków do podjęcia intensywnych działań”.

Dzisiaj większość samorządowców, którzy wczoraj podpisali wspólną deklarację, pojechała z wizytą do ministerstwa transportu, gdzie przedstawi podpisany list intencyjny.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.