Głogowscy gimnazjaliści w MOPS-ie.

0
615
2014-02-01-glogowscy-gimnazjalisci@MOPS@Glogow-DSCN3439

Uczniowie Gimnazjum nr 1 spotkali się z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się m.in. jak działa Centrum Aktywności Lokalnej, klub wolontariatu oraz co to jest “Niebieska Karta”. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń , w którym uczestniczy głogowskie gimnazjum.

W ramach ogólnopolskiego konkursu Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń, nasi gimnazjaliści wybrali się we wtorek 28 stycznia na zajęcia do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczniowie dowiedzieli się m.in. kim jest pracownik socjalny i jakie ma zadania. Następnie omówiono funkcjonowanie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy. Prowadzący starali się uwrażliwić uczestników na przemoc, która może mieć miejsce w rodzinie. Pracownicy ośrodka zachęcali, aby nie pozostać obojętnym, jeśli ktoś spotka się z działaniami godzącymi w godność czy bezpieczeństwo drugiej osoby.

“W ramach tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z zasadami organizacji pracy oraz ofertą pomocową tutejszego Ośrodka. Przedstawiono także działalność Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, a także uwrażliwiono uczniów na to zjawisko” – mówi Ewelina Śmietana z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.

Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się działania realizowane w ramach Centrum Aktywności Lokalnej, o których dowiedzieli się na spotkaniu – “Opowiedzieliśmy gimnazjalistom o happeningach, o warsztatach rozwoju osobistego, festynach, które są realizowane w ośrodku” – dodaje Ewelina Śmietana.

Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się także, czym jest  “Niebieska karta” oraz w jakich wypadkach i kto ją zakłada. Dużą część zajęć zajęło również zaprezentowanie pracy wolontariatu “Serce otwiera serce”. Animatorka z MOPS-u zachęcała do przystąpienia do tego typu akcji. Ostatnia część spotkania miała formę warsztatów, podczas których uczniowie, pracując w grupach,  zastanowili się, jakimi cechami powinien wyróżniać się wolontariusz, kto najbardziej potrzebuje pomocy oraz jakie akcje można przeprowadzić dla potrzebujących.

Celem konkursu Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń, w którym uczestniczy głogowskie gimnazjum, jest spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach tego programu  szkole odbywają się pogadanki, debaty uczniowskie, spotkania z przedstawicielami różnych instytucji odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa.

2014-02-01-glogowscy-gimnazjalisci@MOPS@Glogow-DSCN3445

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.