KGHM: Bez strajku się nie obejdzie?

0
546
zdjęcie 2014-01-11-Józef-Czyczerski-001

23 stycznia odbyły się negocjacje przedstawicieli związków zawodowych KGHM-u, a członkami zarządu. Były to już kolejne rozmowy, które zakończyły się fiaskiem. Najważniejsze żądania związkowców to wprowadzenie do Układu Zbiorowego zapisu niwelującego negatywne skutki podatku od kopalin, wzrost średniej płacy oraz analiza zatrudnienia. Kolejne rozmowy w przyszłym tygodniu. Coraz częściej jednak z ust związkowców pada słowo “strajk”.

9 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie, z którego nic nie wyniknęło. Udało się jedynie podpisać porozumienie ws. przyznania wczasów profilaktyczno leczniczych dla ponad 400 pracowników KGHM.

Związkowcy domagali się przede wszystkim zwiększenia stawek zaszeregowania dla kilkudziesięciu grup pracowników oraz rekompensaty z powodu zmniejszonej w tym roku nagrody z zysku. Związkowcy utrzymują, że pracownicy otrzymają w tym roku niższą nagrodę, ponieważ zysk netto KGHM jest obniżony przez wprowadzony wiosną 2012 r. podatek od wydobycia miedzi i srebra. Domagają się więc w zamian wypłaty jednorazowej premii za  osiągnięcie bardzo dobrych wyników produkcyjnych.

Związkowcy domagają się także analizy zatrudnienia w rozbiciu na stanowiska robotnicze i nierobotnicze na dole i na powierzchni.

“Ta ekipa nie ma zamiaru podejmować żadnych propracowniczych porozumień” – mówi Józef Czyczerski, Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ Solidarność po ostatnim spotkaniu.

“Zarząd nawet nie przedstawił wyliczeń, jakie skutki dla firmy miałoby przyjęcie naszych postulatów. Propozycje zarządu to udawanie, że herbata będzie słodsza bez dosypywania cukru, i dążenie do zmniejszenia nagrody z zysku” – mówi Józef Czyczerski – “Co prawda to nie koniec rozmów, ale widać wyraźnie, że bez strajku ten zarząd nie jest w stanie zmienić podejścia wobec załogi pracującej na wynik. Obserwujemy za to gwałtowny wzrost zatrudnienia i płac w centrali” – dodaje. Zaostrzeniem sporu zbiorowego grozi także Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego.

“Kolejne rozmowy odbędą się w przyszłym tygodniu, mamy nadzieję, że zakończą się kompromisem” – mówi Dariusz Wyborski, rzecznik KGHM.

Zarząd wierzy, że strony mogą się jeszcze dogadać. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu. Prezesi przedstawią wówczas analizę zatrudnienia, która jest jednym z postulatów związkowców.

źródło: bankier.pl

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.