Głogowscy radni niemal jednomyślni w sprawie budżetu

0
404
2014-01-15-sesja-budzetowa@Sala-Rajcow@Glogow-unnamed (1)

Na wczorajszej Sesji Rady Miasta radni niemal jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Stało się to możliwe, ponieważ wcześniej wprowadzono do niego kilkanaście poprawek zgłoszonych przez Kluby SLD i PO. Poprawki dotyczyły głównie 1,5 mln przeznaczonych na budowę sali do squasha, które radni zagospodarowali na inne cele.

Na wczorajszej sesji Rady Miasta, po burzliwej dyskusji uchwalono budżet miasta na rok 2014. Sesja budżetowa zaplanowana była na 7 stycznia, jednak z powodu naniesienia poprawek do projektu uchwały budżetowej została przełożona na 14 stycznia. Poprawki dotyczyły głównie 1,5 mln, które w pierwotnej wersji przeznaczone były na budowę sali do squasha i fitness. Radni opozycyjni, którzy teraz mają większość w Radzie, nie zgodzili się na tę inwestycję.

Radni z Klubu PO i SLD złożyli kilkanaście wniosków do projektu, zagospodarowując w inny sposób 1,5 mln złotych w budżecie miasta.  Wśród najważniejszych wniosków znalazły się 915 tys. na rewitalizację Parku Słowiańskiego i budowę toru saneczkowego, 95 tys. na remont ciągu pieszych na ul. Poczdamskiej, 100 tys. na zakup samochodu dla Miejskiego Ośrodka Kultury, 200 tys. na piłkę ręczną, 100 tys. na uruchomienie i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Szkole Podstawowej nr 12.

Wszystkie te wnioski zostały złożone na ostatniej komisji ds. budżetu. Na wczorajszej sesji zaskoczeniem dla wielu radnych było wystąpienie Radosława Pobola, który przedstawił jeszcze inną propozycję zagospodarowania owych 1,5 mln złotych. Radny Pobol złożył  5 wniosków. 3 z nich dotyczyły remontu sanitariów w SP 3, SP 6 i Gimnazjum nr 5, pozostałe wnioski dotyczyły remontu klatki schodowej w Gimnazjum nr 1 oraz zakup auta dla Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji dla Dzieci Specjalnej Troski.

Wnioski ostro skrytykował Jarosław Dudkowiak, zarzucając radnym Prawa i Sprawiedliwości, że dopiero teraz zainteresowali się sytuacją dzieci z głogowskich szkół – “Nagle Pan składa wniosek na 1,5 mln, a gdzie byliście wcześniej? 4 mln chcieliście dać na sarkofag (red. głogowskie sukiennice) i 1,5 mln na salę squasha. Cieszymy się niezmiernie, że dojrzeliście do tego, że w tym mieście jest wiele rzeczy do zmian, my o tym mówimy i chcemy rozmawiać. Te inwestycje są niezbędne i proszę zobowiązać prezydenta, aby przy kolejnych zmianach do budżetu te środki znalazł”.

“W 2007 r lista nakazów sanepidowskich zawierała ok. 40 pozycji, w tej chwili tych pozycji zostało 5. Zarzucanie, że nic w tym zakresie nie robiliśmy jest kłamstwem” – odpowiadał na zarzuty prezydent Jan Zubowski.

Ostatecznie głosowano tylko nad wnioskami złożonymi przez opozycję, które zostały przyjęte większością głosów. Budżet na rok 2014 został przyjęty niemal jednogłośnie . Z 19 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 18. W tegorocznym budżecie zaplanowano dochody na kwotę 245 mln, a wydatki na 265 mln. 18 – mln deficyt zostanie pokryty z zaciągniętych przez miasto kredytów i pożyczek.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.