Bezpieczna Kolęda

0
455
2014-01-12-bezpieczna-koleda@Glogow-4f0c68c63fb27_o

Styczeń to w polskiej tradycji czas kolędy. Niestety w ostatnich latach coraz częściej duchowni odwiedzający domy swoich parafian padają ofiarami przestępstw. “Prosimy księży o zapewnienie sobie stałej obecności osób towarzyszących oraz należyte zabezpieczenie budynków parafii” –  apeluje głogowska policja.

Kolęda w polskiej tradycji odbywa się w okresie Bożego Narodzenia. To czas w którym duchowni odwiedzają rodziny i domostwa w swojej parafii udzielajśc im błogosławieństwa. W zależności od lokalnych zwyczajów kolęda może mieć różną formę. Zwyczajowo do kolędy przygotowuje się stół z krzyżem i świecami, w niektórych regionach Polski także z wodą święconą i kropidłem. Dzieci odpytywane są czasem z katechizmu, mają sprawdzane zeszyty do religii i otrzymują pamiątkowe obrazki. W czasie kolędy może być również złożona dobrowolna ofiara, rzadziej praktykuje się poczęstunek. Kolędującemu księdzu mogą towarzyszyć ministranci.

“Trwa czas odwiedzin duszpasterzy w domach parafian. Dlatego też apelujemy do księży z terenu powiatu głogowskiego o zwiększoną ostrożność podczas Kolędy. Prosimy duchownych o zabezpieczenie budynków parafii. Ważną kwestią jest również, aby podczas kolędy nie chodzili pojedynczo i zapewnili sobie towarzystwo parafian. Jeśli powstaną jakiekolwiek podejrzenia, że są obserwowani czy śledzeni prosimy o natychmiastowy kontakt z policją” – mówi Bogusław Kaleta z głogowskiej policji.

Policjanci zwracają uwagę na konieczność zapewnienia opieki duchownemu do samego końca kolędy, łącznie z odprowadzeniem na plebanię. Również ministranci powinni wiedzieć jak zachować się w sytuacjach zagrożenia. Najlepszym rozwiązaniem jest wzywanie pomocy, a przede wszystkim stałe towarzyszenie kapłanowi.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.