Nadzwyczajna sesja w spawie finansów Chrobrego Głogów

0
700
Chrobry Głogów Przemysław Bożek, konferencja

Dzisiaj, tuż przed sesją budżetową, odbędzie się nadzwyczajna sesja dotycząca finansów spółki Chrobry Głogów. Radni z opozycji na grudniowej sesji Rady Miasta, mówili, że posiadają zbyt mało informacji na temat spółki, a komisja ds. budżetu negatywnie zaopiniowała wniosek o przekazaniu 760 tys. złotych dla Chrobrego na spłatę kredytu. “Myślę, że tu nie chodzi o wyjaśnienie jakiś kwestii, tylko bardziej o szum medialny” – komentuje sytuację Prezydent Jan Zubowski.

Już na ostatniej sesji Rady Miasta, 30 grudnia, radni opozycyjni byli przeciwni przekazaniu 760 tys. złotych dla spółki Chrobrego na spłatę 50 mln kredytu zaciągniętego kilka lat temu na budowę obiektów sportowych. Projekt uchwały o przekazaniu pieniędzy został negatywnie zaopiniowawszy przez komisję ds. budżetu. Prezydent Leszek Rybak nie otrzymał uzasadnienia tej decyzji od członków komisji.

“Działacie przeciwko tej spółce, w przyszłym roku możecie nie głosować tych wniosków, gminna spółka nie będzie spłacała kredytu i wtedy czy chcecie czy nie gmina będzie musiała spłacać te pieniądze do banku, a dalsze konsekwencje będą takie, że spółka w przyszłości nie dostanie kredytów na inne inwestycje”– mówił Leszek Rybak.

Radni tłumaczyli, że mają ograniczoną wiedzę na temat sytuacji finansowej Chrobrego – “Informacja odnośnie spółek, nie powinna, w przypadku kwoty 800 tys. zawierać się do lakonicznych 4 zdań w uzasadnieniu tylko powinna być wyczerpująca” – mówił Karol Szczepaniak.

“Czy spółka podejmuje jakieś działania, aby zmniejszyć ten deficyt poprzez własną działalność, prowadzi poszukiwanie sponsorów?” – pytał na sesji Roman Bochanysz.

Od 7 lat gmina spłaca kredyt, który spółka zaciągnęła na budowę obiektów sportowych. Co kwartał radni podejmują uchwałę, dzięki której są przekazywane pieniądze na spłatę tego kredytu. Ostatecznie radni przyjęli projekt uchwały o przekazaniu dla spółki pieniędzy.

Radni złożyli wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej dotyczącej finansów spółki, która odbędzie się parę godzin przed sesją budżetową. Radni chcą uzyskać informacje, na temat planowanych inwestycji oraz sytuacji finansowej spółki.

“Trochę jestem zdziwiony tym wnioskiem, bo pod koniec listopada była podana pełna informacja na temat funkcjonowania Chrobrego Głogów, odbyła się też komisja na obiektach Chrobrego, wszystkie dane finansowe są na stronie KRS-u. To nie jest problem, żeby otrzymać dane dotyczące finansów spółki” – mówi Jan Zubowski.

Prezydent poinformował także, że na dzisiejszej sesji nie będzie żadnych nowych informacji, tylko te które radni usłyszeli już pod koniec listopada.

“Myślę, że tu nie chodzi o wyjaśnienie jakiś kwestii, tylko bardziej o szum medialny” – komentuje Jan Zubowski.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.