Ostatnie w tym roku głosowanie głogowskich radnych

0
285
zdjęcie arch. 2013-12-03-sesja-nadzwyczajna@sala-rajców@Głogów-01

Na dzisiejszej sesji nadzwyczajnej, radni miejscy będą głosować w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu. Chodzi o kwotę prawie 115 tys. złotych, które mają zostać przekazane w formie dotacji celowej na spłatę rat kapitałowych i odsetkowych.

Dzisiaj, dwa dni przed końcem roku, w Ratuszu odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której radni głosować będą w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w wysokości do 114.868,00,  w formie dotacji celowej. Dotacja ma być przeznaczona na dokonanie spłat rat kapitałowych i odsetkowych. Środki finansowe na pomoc będą pochodziły z budżetu Gminy Miejskiej Głogów na 2013 rok.

“W związku z przejęciem przez Powiat Głogowski zobowiązań Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Rada Miejska w Głogowie będzie głosować w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Głogowskiemu w wysokości do 114.868,00 zł, z przeznaczeniem na dokonanie spłaty w miesiącu grudniu 2013 r. rat kapitałowych i odsetkowych, wynikających z umów kredytowych zawartych w lipcu 2005 r października 2007 r.” – informuje Andrzej Koliński, przewodniczący Rady Miejskiej.

Gmina Miejska Głogów zgodnie z zawartymi umowami poręczeń do 31 października 2013 r. dokonywała spłat rat kapitałowych i odsetkowych kredytów za kredytobiorcę tj. Zespół Opieki Zdrowotnej. Przejęcie przez Powiat Głogowski zobowiązań z tytułu kredytów zwolniło Gminę Miejską Głogów z obowiązków wynikających z udzielonych poręczeń. Tym samym Powiat przejął na siebie wszystkie zobowiązania.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.