Ciekawy projekt z myślą o seniorach

0
648
2013-12-27-projekt-Centrum-Aktywnosci-Senioralnej@gmina-Kotla-IMG_2270

Zakończył się projekt dla osób starszych pn. „Centra Aktywności Senioralnej”. W trzech gminach na terenie powiatu głogowskiego, osoby po 60 roku życia uczestniczyły w różnych warsztatach, których głównym celem aktywna integracja wśród seniorów. 

Projekt powstał w ramach rządowego programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych (ASOS). Skierowany był do osób po 60 roku życia na terenie czterech gmin: Bytom Odrzański, Jerzmanowa, Żukowice i Kotla. W ramach projektu powstało Centrum Aktywności Senioralnej. Głównym celem tego projektu był rozwój i upowszechnianie form aktywnej integracji wśród seniorów. Zadaniem projektu było  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym cyfrowemu, integracja osób po 60 roku życia oraz podniesienie ich motywacji do działania i przywrócenie do życia publicznego.

Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej z Dalkowa zakończył działania projektowe prowadzone w Grochowicach w ramach projektu PO FIO.

W ramach projektu przeprowadzono zajęcia i różnego rodzaju warsztaty. Seniorzy uczestniczyli w zajęciach komputerowych „Cyber-Kuźnia”, z zakresu edukacji finansowej. Zorganizowano dla nich warsztaty motywacyjne, wyjazdowe warsztaty regionalne – wyjazd do zamku w Czernej w gminie Żukowice, nordic walking, warsztaty rękodzielnicze „Aktywizacja Twórcza”. Uczestnicy projektu spotkali się także ze specjalistą dietetykiem i mieli okazję wziąć  udział w degustacji zdrowych potraw.

Na zakończenie projektu w grudniu odbyły się warsztaty planistyczne mające na celu opracowanie programu aktywizacyjnego umożliwiającego kontynuację funkcjonowania Centrum Aktywności Senioralnej.

“Uczestnicy projektu wyrazili chęć kontynuowania warsztatów wskazując różnorodną tematykę, m.in. rękodzieło artystyczne, kulinaria, działania prozdrowotne.Osoby uczestniczące w projekcie wykorzystują kije do nordic walking przekazane Stowarzyszeniu Grochowice Zdrój, aktywnie chodzą kilkoma grupami po utartych ścieżkach. Centrum będzie nadal działało, w najbliższym czasie przewidziane są warsztaty dla zainteresowanych quilingiem – techniką papieroplastyki” – mówi Anna Marcinkowska z Urzędu Gminy Kotla.

Podsumowaniem był wyjazd do Zielonej Góry na widowisko operowe VERDI GALA. Stowarzyszenie Grochowice Zdrój z Grochowic wspomagało organizacyjnie Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej przy realizacji projektu. Projekt był realizowany od 1 maja tego roku.

2013-12-27-projekt-Centrum-Aktywnosci-Senioralnej@gmina-Kotla-IMG_2271

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.