Konferencja inaugurująca konsultacje społeczne

0
749
2013-12-09-Inauguracja-projektu-Aktywne-organizacje-silny-samorzad@Glogow-2013-12-10-Konferencja-Inaugurujaca-Konsultacje-Spoleczne-@PWSZ-(fot.P.Dudzicki)-17

Konsultacje w ramach projektu “Aktywne Organizacje – Silny Samorząd” zostały zainaugurowane konferencją zorganizowaną wspólnie przez Stowarzyszenie Szansa i Starostwo Powiatowe. Na konferencji przeprowadzona została debata ekspercka na temat partycypacji społecznej w praktyce oraz omówiono Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych.  

10 grudnia odbyła się konferencja inaugurująca konsultacje społeczne w ramach projektu “Aktywne Organizacje – Silny Samorząd”.

Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży Szansa, a jego partnerem Starostwo Powiatowe. Projekt będzie realizowany na terenie dwóch powiatów: głogowskiego i polkowickiego, do końca października 2014 r. Stowarzyszenie na realizację projektu pozyskało ponad 230 tyś. złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktywne Organizacje Silny Samorząd LOGO

Celem tego projektu jest zwiększenie jakości konsultacji oraz zachęcenie obywateli, przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych do tego, aby czynnie włączyli się w proces konsultowania spraw, które dotyczą mieszkańców powiatu i są związane z ich życiem lokalnym.

“Niestety zauważamy, że ta aktywność obywatelska w naszym regionie nie jest taka jaka mogłaby być i chcemy poprze ten projekt zachęcić przedstawicieli instytucji, organizacji jak również obywateli mieszkających na terenie powiatu do tego, aby zwiększyli swoją aktywność” – mówi Anna Lechowska, prezes Stowarzyszenia SZANSA, które jest liderem projektu.

Na konsultacjach będą omawiane głównie akty prawa lokalnego. Na wczorajszym spotkaniu, jako pierwsza, konsultowana była Powiatowa Strategia Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Do debaty zostali zaproszeni eksperci z zakresu współpracy sektora pozarządowego, którzy rozmawiali o partycypacji społecznej w praktyce.

W kolejnej części spotkania, Krystyna Piasecka – Olejniczak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przedstawiła Powiatową Strategię Problemów Społecznych na lata 2014 – 2020. Strategia jest ważna dla wszystkich mieszkańców powiatu, ponieważ dotyczy problemów, z którymi spotykają się oni na co dzień -“Standard mieszkańców powiatu głogowskiego jest nierówny i mamy do czynienie z grupami, które tej pomocy od nas potrzebują” – mówiła Krystyna Piasecka – Olejniczak.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy konferencji zostali podzieleni na 3 grupy i uczestniczyli w warsztatach w zakresu  pomocy społecznej, niepełnosprawności i opieki nad dzieckiem i rodziną.

Wczorajsza konferencja była pierwszym spotkaniem w ramach projektu “Aktywne organizacje -silny samorząd”. Od 15 stycznia ruszy kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca konsultacji społecznych, która będzie zachęcała do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Kolejnym działanie w ramach projektu, będzie animacja społeczna i rozwijanie aktywności w życiu lokalnym – “Będziemy organizować różnego rodzaju spotkania z przedstawicielami samorządu i organizacji samorządowych” – mówiła Anna Lechowska

Aby podnieść poziom wiedzy na temat konsultacji, jak powinny one wyglądać i jak zwiększyć ich efektywność, zostaną zorganizowane także cykle edukacyjne.

“Trzeba jednak sobie uświadomić, że konsultacje społeczne są zbieraniem opinii, a nie referendum” – mówił Waldemar Weihs, ekspert ds. dialogu i konsultacji społecznych przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.

W celu ułatwienia konsultacji, w ramach projektu zostanie utworzona strona internetowa, na której będą zamieszczane różnego rodzaju akty prawa miejscowego po to, żeby organizacje pozarządowe miały możliwość wglądu do nich co ułatwi konsultacje.

 

Aktywne Organizacje Silny Samorząd finansowanie POKL

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.