Pomysł dobry, ale…Twój Ruch o przebudowie mostu kolejowego

0
555
2013-11-23-przebudowa-nitki-kolejowej-na-moscie-kolejowym@Glogow-800px-Glogow_Most_kolejowy_2005_1

Działacze Twojego Ruchu popierają pomysł przebudowy mostu kolejowego dla potrzeb ruchu samochodowego. Członkowie Ruchu domagają się jednak poznania warunków umowy między miastem, a PKP. Ostateczne stanowisko uzależniają także od tego, czy koncepcja budowy drugiego mostu wraz z obwodnicą Głogowa znajdzie się w Strategii dla Polski Zachodniej.

Po Nowej Prawicy głos w sprawie przebudowy mostu kolejowego zabrali głogowscy działacze Twojego Ruchu. Jarosław Marszałek z Ruchu uważa, że sam pomysł przebudowy jednej części mostu kolejowego i dostosowanie go do ruchu samochodowego jest dobry. Jednak działacze partii domagają się rzetelnych informacji na temat planowanej inwestycji. Dlatego Twój Ruch oczekuje od Prezydenta opublikowania warunków umowy  z władzami PKP w sprawie planowanej inwestycji.

“Na obecnym etapie konsultacje społeczne, są w naszej ocenie nierzetelne, ponieważ opinia publiczna nie zna szczegółowych warunków ewentualnej umowy między miastem, a Zarządem PKP. Oczekujemy od PKP deklaracji okresu możliwości użytkowania Mostu kolejowego. Przy czym okres ten, powinien wynosić co najmniej 30 lat”. – mówi Jarosław Marszałek.

Twój Ruch krytykuje ankietę, która została przeprowadzona wśród mieszkańców Głogowa z pytaniem o stanowisko w sprawie inwestycji – “W naszej ocenie, ankieta konsultacyjna, kolportowana wśród mieszkańców miasta, na obecnym etapie jest pozbawiona sensu i logiki”.

Jednocześnie Ruch informuje, że ostateczne stanowisko partii zależeć będzie od  publikacji rządowej Strategii dla Polski Zachodniej, w której, jak zapowiadał Marszałek Tutaj parę tygodni temu, ma być wpisany projekt budowy drugiej przeprawy mostowej w Głogowie wraz z obwodnicą. Strategia ma zostać ogłoszona w pierwszym kwartale 2014 r.

Ponadto Twój Ruch uważa, że 16 mln zł. potrzebnych na przebudowę mostu kolejowego to zbyt duże obciążenie finansowe dla budżetu miasta i podkreśla konieczność pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.

“Oczekujemy deklaracji dotyczącej okresu możliwości użytkowania mostu oraz finansowania tej inwestycji ze środków zewnętrznych. Przy czym finansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych nie jest dla nas warunkiem koniecznym, lecz daleko posuniętym oczekiwaniem życzeniowym wobec Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Rządu Polskiego” – dodaje Jarosław Marszałek.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.