Dopłaty do wody kosztem sukiennic i squasha

0
510
zdjęcie arch. 2013-12-03-sesja-nadzwyczajna@sala-rajców@Głogów-01

“Populizm i jeszcze raz populizm”  tak uchwałę zwiększającą dopłaty do cen wody i za odprowadzanie ścieków nazwała koalicja. Na wczorajszej sesji nadzwyczajnej radni przyjęli projekt uchwały większością głosów, co oznacza dla mieszkańców Głogowa, że nie będą w przyszłym roku więcej płacić za wodę. Zwiększenie dopłat będzie kosztowało budżet miasta blisko 500 tys. zł. Na dopłaty zostaną przeznaczone pieniądze, które miały pójść na aranżacje sukiennic i dofinansowanie budowy squasha.

Na ostatniej sesji Rady Miasta, radni odrzucili uchwałę o podwyżkach cen wody i ścieków oraz uchwałę o dopłatach do wody. Przyjęcie uchwały spowodowałoby większe rachunki za wodę. Radni opozycji złożyli więc wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, na której głosowali za zwiększeniem dopłat, co miało uchronić mieszkańców Głogowa przed podwyżkami. Gmina miejska co roku ustala dopłatę do cen wody, która pozwala niwelować podwyżki cen. Dopłata ta co roku miała się zmniejszać.

Na wczorajszej sesji nadzwyczajnej radni przyjęli uchwałę zwiększającą dopłaty do cen wody i cen za odprowadzanie ścieków. Podjęcie uchwały poprzedzone było burzliwą dyskusją wśród radnych.

“Dzisiaj widzimy, że oszczędzanie wody w Głogowie doszło do poziomu, z którego dalsze oszczędzanie nie jest możliwe, a staje się nawet niebezpieczne” – mówił Roman Bochanysz.

“Ile głogowianie mają jeszcze znosić te podwyżki, porozmawiajcie z mieszkańcami i zapytajcie jak często są kąpane dzieci i jak wyglądają ich oszczędności. Pozostawienie cen wody na poziomie cen z roku 2013 to minimum co mogliśmy zrobić” – mówił Jarosław Dudkowiak z opozycji.

“Populizm i jeszcze raz populizm” – tak projekt uchwały złożony przez opozycję nazwał Eugeniusz Patyk.

Ostatecznie 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, a 8 było przeciw.

W 2014 roku za dostarczenie metra sześciennego wody będziemy płacić 3,56  netto oraz 3,50 za odprowadzenie ścieków. Zwiększenie dopłat do wody i ścieków powoduje, konieczność zabezpieczenie dodatkowych środków w budżecie na rok 2014, w wysokości ponad 835 tys.

Dopłata w przyszłym roku będzie wyższa od tegorocznej dopłaty o blisko 500 tys. złotych. Na pokrycie kosztów dopłat w 2014 roku zostaną zabezpieczone środki przeznaczone na doposażenie sukiennic oraz dofinansowanie inwestycji budowy sali squasha i fitnessu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.