Stypendia dla uczniów z Gminy Jerzmanowa

0
817
2013-11-29-stypendium-dla-uczniow@Gmina-Jerzmanowa-strona-UM-44f825d2f09d7cf18dfb6e93d1a34cd3

Wczoraj, 28 listopada, w Szkole Podstawowej Jerzmanowej, odbyła się pierwsza edycja Gali Talentów. Podczas spotkania uhonorowani zostali najzdolniejsi mieszkańcy Gminy. Na uroczystość zaproszeni zostali uczniowie, którzy otrzymali stypendia naukowe i artystyczne oraz ich rodzice. Wójt Lesław Golba wręczył stypendia 13 najzdolniejszych uczniom, którzy będą je otrzymywać przez 10 miesięcy.

O tym, że nauka popłaca, przekonali się uczniowie mieszkający na terenie Gminy Jerzmanowa. Podczas zorganizowanej przez gminę pierwszej edycji Gali Talentów, nagrodzono 13 najzdolniejszych uczniów, którzy otrzymali stypendium naukowe i artystyczne.

“To pionierskie spotkanie możliwe było dzięki pomysłodawcy stypendiów ,Wójtowi Gminy Lesławowi Golbie, na wniosek którego została podjęta przez Radę Gminy Jerzmanowa stosowna uchwała, nadająca moc prawną temu przedsięwzięciu” – mówi Barbara Reszczyńska, inspektor ds. oświaty w Urzędzie Gminy Jerzmanowa.

W swoim przemówieniu Lesław Golba podkreślił znaczenie słowa talent, który sam w sobie nie wystarczy by osiągać wspaniałe sukcesy – Do tego niezbędna jest praca – konsekwentna, niezwykle wymagająca i cierpliwa –mówił wójt. Gratulując uczniom doskonałych wyników w nauce, sukcesów naukowych, ponadprzeciętnych zdolności artystycznych oraz znaczących osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki wójt podziękował także rodzicom za ich wychowawczy trud.

Gala Talentów była okazją do podsumowania II Biegu Gęsi i uhonorowania biorących w nim udział uczniów szkół. Honorowy gość Gali Talentów – Jerzy Górski oraz Wójt wręczyli uczniom medale a partnerom organizacyjnym – statuetki. Podziękowania otrzymali: dyrektorzy szkół podstawowych
i gimnazjum oraz ks. Piotr Matus – inicjator i współorganizator imprezy.

2013-11-29-stypendium-dla-uczniow@Gmina-Jerzmanowa-strona-UM-446325b125471f780c264487185e7a74

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.