Debatowali o bezpieczeństwie ogródków działkowych

0
547
2013-11-19-debata-o-bezpieczenstwie-ogrodkow-dzialkowych@Glogow-debatadziall_01

19 listopada policjanci spotkali się podczas debaty społecznej z działkowcami. Debata poświęcona była bezpieczeństwu ogrodów działkowych oraz problemom, z którymi na co dzień spotykają się działkowcy. Jednym z głównych zagadnień było również nawiązanie do najważniejszych ustaleń wspólnego porozumienia jakie zawarto w 2011 roku pomiędzy policją i działkowcami. 

Spotkanie rozpoczęło się we wtorek 19 listopada 2013 r. o godz. 16.00 w świetlicy Ogrodów Działkowych „Konwalia” w Głogowie. Uczestnicy debaty mieli okazję zapoznać się z prezentacją pokazu multimedialnego, obrazującego działania na rzecz bezpieczeństwa ogrodów działkowych, podejmowane przez głogowską policję, administrację i władze samorządowe w ramach porozumienia zawartego w 2011 roku. Mówiono również o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa i zapobieganiu przestępstwom oraz wykroczeniom na działkach.

Najważniejszym punktem spotkania były pytania i dyskusja oraz debata dotycząca problemów i wniosków zgłaszanych przez działkowców. “Dominował temat uszkodzeń mienia, włamań i drobnych kradzieży na szkodę działkowców” – mówi Bogusław Kaleta, oficer prasowy z Komendy Powiatowej Policji w Głogowie. Nie brakowało też pytań do władz miasta. Działkowcy podkreślali jednak, że tylko wspólnie z policją są w stanie należycie zabezpieczyć swoje mienie. “Wszystkie problemy oraz wnioski zostały zaprotokołowane i będą służyć policjantom oraz przedstawicielom władz samorządowych i administracji, a także działkowcom w ustalaniu kierunków dalszej pracy” – dodaje oficer prasowy.

Jednym z głównych zagadnień było również nawiązanie do najważniejszych ustaleń wspólnego porozumienia jakie zawarto w 2011 roku, pomiędzy policją i działkowcami. Przypomnijmy, że porozumienie to zostało zawarte w celu zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, ochrony dóbr stanowiących własność prywatną i związkową działkowców.

Policja zobowiązała się w nim do m.in.prowadzenia szkoleń z zakresu edukacji prawnej  oraz pomocy merytorycznej przy organizowaniu szkoleń, połączonych z demonstrowaniem sposobów zabezpieczenia mienia, a także przekazywania działkowcom materiałów instruktażowych. Ponadto zobowiązała się do podejmowania działań prewencyjnych polegających na współtworzeniu patroli w ramach grup sąsiedzkich oraz patroli obywatelskich, szczególnie w okresie „ martwego sezonu działkowego”.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.