Minister Zdrojewski dotrzymuje słowa

0
510
2013-15-odbudowa-glogowskiego-teatru@Glogow-1451343_353533701450111_837313617_n-001

Pojawił się kolejny sygnał dający nadzieję na odbudowę głogowskiego Teatru. Prezydent Jan Zubowski otrzymał z Ministerstwa Kultury pismo, w którym minister Zdrojewski wyraził poparcie dla koncepcji odbudowy Teatru, jako budynku, gdzie miałaby powstać Państwowa Szkoła Muzyczna.

Przypomnijmy, że we wrześniu Jan Zubowski spotkał się z ministrem Kultury Bogdanem Zdrojewskim. Podczas tego spotkania, prezydent przedstawił projekt zagospodarowania budynku Teatru, w którym miałaby powstać w przyszłości szkoła muzyczna. Minister uznał, że projekt wpisuje się w program działań Ministerstwa, na które są już zarezerwowane środki w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na szkolnictwo artystyczne. Stwierdził też, że połączenie szkolnictwa artystycznego z odbudową zabytków to znakomity pomysł i miasto może liczyć na wsparcie tego projektu ze strony Ministerstwa. Także we wrześniu, przyjechała do Głogowa z wizytą, kurator oświaty odpowiedzialna za szkolnictwo artystyczne, która również rozmawiała z lokalnymi władzami o planowanym przedsięwzięciu.

Jak na razie minister słowa dotrzymuje. Prezydent Jan Zubowski otrzymał pismo z ministerstwa w tej sprawie – “Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, wyraził w nim poparcie dla projektu zagospodarowania i odbudowy ruin Teatru z przeznaczeniem na siedzibę szkoły muzycznej” – mówi Krzysztof Sadowski, Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej w Urzędzie Miasta.

“Nie widzę przeciwwskazań w wyrażeniu akceptacji dla realizacji tak ważnego projektu(…) Wsparcia merytorycznego, w zakresie określenia koncepcji funkcjonowania szkoły muzycznej w zabytkowym obiekcie, udzielą przedstawiciele Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej oraz Centrum Edukacji Artystycznej” – czytamy w nadesłanym piśmie.

To wsparcie to zielone światło do tego, aby obiekt przebudować na budynek, w którym będzie się mieściła szkoła muzyczna. W rozmowie z Krzysztofem Sadowskim, dowiadujemy się, że bardzo prawdopodobne, iż po wybudowaniu tego obiektu, Ministerstwo przejmie go na swój majątek, a to oznacza, że Gmina nie będzie partycypować w kosztach jego utrzymania. Państwowa Szkoła Muzyczna, byłaby wtedy administrowana i utrzymywana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na początku przyszłego roku zostanie ogłoszony konkurs na koncepcję zagospodarowania obiektu – “To musi być specjalnie zaprojektowany budynek, spełniający wszystkie funkcje szkoły muzycznej” – wyjaśnia Sadowski. Zachowany ma być także wygląd głogowskiego Teatru – “Chcemy zachować budynek Teatru w niezmienionej formie, oczywiście wszystko będzie konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków” – dodaje. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie projektu budowlanego z pozwoleniem na budowę.

Na razie trwają prace związane z zagospodarowaniem placu przy Teatrze.  Wokół ruin zostanie zlikwidowany blaszany płot, a teren zostanie uporządkowany.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.