Głogowskie stowarzyszenie na warszawskiej Gali

0
547
zdjęcie 2013-10-29-stowarzyszenie-na-rzecz-osób-niepełnosprawnych@Głogów-01-

W tym roku ogólnopolska organizacja – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, obchodzi Jubileusz 50-lecia. Z tej okazji 25 października, odbyła się w Warszawie w „Och-Teatrze” Fundacji Krystyny Jandy, Gala Jubileuszowa z udziałem przedstawicieli władz rządowych, ministerstw, PFRON, NBP. W uroczystości uczestniczyli także przedstawiciele głogowskiego Koła PSOUU.

Podczas Gali przedstawiona została historia 50 lat działalności stowarzyszenia oraz medialna kampania informacyjna „Włączeni w życie”.  Zaprezentowano także monety wybite z okazji jubileuszu przez NBP w ramach kampanii „NBP nie wyklucza”. Na zakończenie odbył się spektakl „Odlot” w wykonaniu grupy „Przebudzeni” oraz bankiet jubileuszowy. Galę prowadzili Beata Chmielowska-Olech oraz Artur Barciś. Głogowskie Koło PSOUU reprezentowały Aniela Lechwar, Jadwiga Paliga  i Halina Radzymińska. “Na gali władze naszego Stowarzyszenia zostały odznaczane. Miłym gestem było także wybicie z okazji naszego jubileuszu dwóch monet 2-złotowej, którą dostaliśmy oraz 10 – złotowej” – mówi Jadwiga Paliga, przewodnicząca Zarządu głogowskiego Stowarzyszenia.

Patronem Honorowym jubileuszu był Prezydent RP Bronisław Komorowski, a  Patronami: Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, Rzecznik Praw Obywatelskich prof. Irena Lipowicz, Prezes NBP prof. Marek Belka, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Jarosław Duda, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz  oraz portale: www.niepelnosprawni.pl i www.ngo.pl.

Głogowskie Koło Stowarzyszenia już od ponad 33 lat działa na terenie naszego miasta, realizując swoją misję, jaką jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie na co dzień prowadzi kilka placówek i realizuje ważne projekty.

PSOUU prowadzi warsztaty terapii zajęciowej “Arka”, na których uczestnicy rozwijają swoje zainteresowania i uzdolnienia.

Realizuje projekt “Mieszkania chronione”, które są  alternatywnym  rozwiązaniem problemu zapewnienia opieki osobom niepełnosprawnym. Przy wsparciu asystentów osoby z niepełnosprawnością intelektualną, nie mające oparcia społecznego w rodzinie oraz te, które pragną uniezależnić się od rodziny, wdrażają się do samodzielnego funkcjonowania oraz aktywności społecznej i zawodowej.

W Ośrodku Wsparcia Rodzin pomoc otrzymują rodziny osób niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto Stowarzyszenie realizuje projekt Centrum dzwoni, który pomaga osobom niepełnosprawnym w zakresie doradztwa zawodowego. Celem tego projektu jest wzrost aktywizacji zawodowej i społecznej u 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu powiatu głogowskiego.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.