Mała aula w byłej spawalni.

0
625
Arch.-2013-09-18-Zespol-szkol-im-Wyzykowskiego@Glogow(fot.D.Jeczmionka)-01-

W Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego wyremontowana została jedna z ostatnich sal po dawnych warsztatach. Teraz była spawalnia będzie pełniła funkcję małej auli, gdzie odbywać się będą uroczystości szkolne. Koszt inwestycji to 50 tyś. zł. Przez ostatnie 10 lat nowoczesne sale dydaktyczne zastąpiły dawne pomieszczenia warsztatowe. Obecnie uczniowie szkoły, praktykę zdobywają w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej oraz na oddziałach KGHM-u.

W Zespole Szkół im. J. Wyżykowskiego, w okresie ostatnich 10 lat, dokonane zostały ogromne zmiany. Szkoła, biorąc pod uwagę specyfikę regionu i zapotrzebowanie na rynku pracy, kształci przyszłych techników na kierunkach górniczym, hutniczym, elektronicznym, teleinformatycznym oraz wiertniczym. W zeszłym roku powstała tutaj także klasa mundurowa, która jest pilotażowym projektem, a uczniowie będą mogli wybrać profil związany z wojskiem, policją i strażą.

Dzisiaj nie ma już śladu po dawnych warsztatach spawalniczych, mechanicznych, elektrycznych, w których znajdowały się ciężkie maszyny. Sale warsztatowe zastąpione zostały nowoczesnymi salami dydaktycznymi. W 2004r. rozpoczęło się przekształcanie sal, w których odbywały się warsztaty na sale dydaktyczne. “Prawie przez 10 lat dokonywaliśmy zmian, zagospodarowaliśmy całe dawne warsztaty na potrzeby naszej szkoły” – mówi Stefania Kramarzewska, dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Wyżykowskiego.

Dawniej w salach warsztatowych uczniowie zdobywali wiedzę praktyczną – “My jako szkoła nie prowadzimy już zajęć praktycznych, dlatego musieliśmy te warsztaty zlikwidować i stworzyć tam nowe pracownie do nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych” – dodaje Stefania Kramarzewska.

Obecnie uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej, gdzie przyszli technicy odbywają zajęcia warsztatowe. Drugim partnerem, z którym szkoła współpracuje w zakresie kształcenia praktycznego jest KGHM. Co roku uczniowie odbywają praktyki na rożnych oddziałach kombinatu.

Jednym z ostatnim zadań było zagospodarowanie pomieszczenia po dawnej spawalni na hol szkolny. Pomieszczenie, które pomieści ok. 100 osób, będzie wykorzystywane w różny sposób. W sali będą przeprowadzane różne uroczystości szkolne oraz będzie to miejsce spotkań młodzieży w czasie przerwy. Planowane jest ogłoszenie konkursu dla uczniów na najciekawszy pomysł zagospodarowania wyremontowanej sali.

Koszt całej inwestycji to 50 tyś. zł. finansowany ze Starostwa Powiatowego.

Zostało jeszcze jedno pomieszczenie, po dawnych warsztatach, którego remont planowany jest na początek przyszłego roku. Powstanie tutaj kolejna sala do zajęć teoretycznych.

Warto wspomnieć, że obecnie na terenie szkoły realizowana jest 1,5 milionowa inwestycja związana z budową boiska wielofunkcyjnego.  Realizowana jest ona w ramach programu budowy obiektów lekkoatletycznych “Dolny Śląsk dla królowej sportu”. Prace mają się zakończyć w połowie listopada.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.