Gmina Żukowice: Jest szansa na modernizację przedszkoli

0
631
zdjęcie Arch.2013-07-15-Żukowice-promują-swoja-gminę@Żukowice-01

Projekt po nazwą Modernizacja Oddziałów Przedszkolnych otrzymał pozytywną opinię formalną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Władze gminy Żukowice są optymistycznie nastawione i maja duże nadzieje, że projekt otrzyma także pozytywna opinie merytoryczną. Projekt obejmuje modernizacje oddziałów przedszkolnych w Nielubi i Brzegu Głogowskim. Wartość wnioskowanych środków to 160 tyś. zł.  “Myślę, że do końca roku powinniśmy wiedzieć jakie są wyniki i powiem szczerze, że jestem optymistą jeśli chodzi o ten projekt”– mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy.

Złożony przez gminę wniosek złożony w dniu 30 września tego roku w Urzędzie Marszałkowskim  Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu systemowego pod nazwą “Modernizacja Oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Żukowice”, otrzymał pozytywny wynik oceny formalnej. Projekt ten realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,. Obejmuje on modernizację oddziałów przedszkolnych w miejscowości Nielubia i Brzeg Głogowski poprzez doposażenie w materiały i pomoce dydaktyczne i edukacyjne, wyposażenie stanowisk nauczycieli jak również dopasowanie pomieszczeń pod kątem remontów do potrzeb przedszkolaków oraz organizację placów zabaw.

Na razie projekt otrzymał pozytywną ocenę formalną teraz jeszcze trzeba poczekać na wyniki oceny merytorycznej.  “Ocena formalna oznacza, że projekt spełnia zapisy programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Teraz projekt przechodzi do następnej tury tzw. merytorycznej. Tutaj już będzie przede wszystkim rozpatrywany pod kontem finansów oraz całości zadań, które są przeznaczone do realizacji” – mówi Krzysztof Wołoszyn Wójt Gminy Żukowice.

Całkowita wartość projektu wynosi ok. 160 tys. zł. Projekt ma być realizowany w 2014 roku. Wniosek złożyła gmina poprzez wysłuchanie najpilniejszych potrzeb ze Szkół podstawowych. Oba przedszkola znajdują się na terenie szkół podstawowych. “Jestem zaskoczony tak szybka ocena formalną tych wniosków, bo minęło zaledwie trzy tygodnie od ich złożenia. Myślę, że do końca roku powinniśmy wiedzieć jakie są wyniki i powiem szczerze, że jestem optymista jeśli chodzi o ten projekt”– mówi Krzysztof Wołoszyn.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.