Mieszkańcy gminy Jerzmanowa dostaną komputery i internet

0
562
2013-10-14-gmina-Jerzmanowa-herb-01-

 W Gminie Jerzmanowa realizowany będzie projekt pn. “Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa”. 43 gospodarstwa z terenu gminy dostaną komputery i zostaną podłączone do internetu. Wartość projektu to blisko 400 tyś. zł i w całości będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Gmina Jerzmanowa znalazła się na szóstym miejscu spośród 618 wniosków, które ubiegały się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W efekcie 165 wniosków zostało zarekomendowanych do dofinansowania, a wśród nich wniosek Gminy Jerzmanowa.

Projekt pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców w Gminie Jerzmanowa” będzie w 100% sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach POIG. Wartość dofinansowania wynosi blisko 400 tyś. zł

W Projekcie wezmą udział 43 gospodarstwa domowe, które spełnią kryterium dochodowe. Pierwszeństwo do udziału w Projekcie będą miały gospodarstwa domowe o najniższych dochodach posiadające dzieci i młodzież w wieku szkolnym, rodziny, w których znajdują się dzieci niepełnosprawne, rodziny wielodzietne oraz osoby niepełnosprawne. Otrzymają oni bezpłatne użytkowanie komputerów wraz z dostępem do  Internetu.
Komisja rekrutacyjna w celu wyłonienia uczestników Projektu przeprowadzi rekrutację. Osoby zakwalifikowane do Projektu zostaną przeszkolone z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu (po dwie osoby z każdego gospodarstwa domowego).

W Projekcie będą brać udział gospodarstwa domowe, w których nie ma komputera i dostępu do Internetu. Uczestnicy Projektu muszą być zameldowani na pobyt stały na terenie gminy oraz w gospodarstwie, które będzie brało udział w Projekcie musi istnieć techniczna możliwość podłączenia do Internetu.

Rekrutacja do Projektu zostanie ogłoszona jeszcze w tym kwartale. Informacje będzie można znaleźć na słupach ogłoszeniowych i tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej urzędu www.jerzmanowa.com.pl, oraz w siedzibie Urzędu.

Osoby, które będą chciały wziąć udział w Projekcie będą musiały wypełnić formularze rekrutacyjne, na podstawie których będzie przeprowadzona rekrutacja. Zestawy komputerowe powinny trafić do zakwalifikowanych do udziału w Projekcie gospodarstw domowych, jeszcze pod koniec tego roku po rozstrzygnięciu przetargu na zakup sprzętu komputerowego i dostawcę Internetu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.