Głogowscy gimnazjaliści na zajęciach w PWSZ

0
381
Arch.2013-09-12-glogowscy-gimnazjalisci-na-zajeciach@PWSZ@Glogow-01

Uczniowie z Gimnazjum nr 2 będą uczestniczyć w zajęciach z matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Wykłady i warsztaty będą się odbywać, dzięki porozumieniu jakie zostało zawarte między obydwoma szkołami. Współpraca przewiduje także, wspólną organizację konferencji, szkoleń imprez oraz wzajemne udostępnianie bazy dydaktycznej. To już drugie głogowskie gimnazjum, z którym PWSZ nawiązała współpracę.

W Ratuszu zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową a Gimnazjum nr 2 im. Ireny Sendler. Z ramienia PWSZ porozumienie podpisała Rektor uczelni dr Katarzyna Rusak, z ramienia Gimnazjum Nr 2 Dyrektor Wiesława Wysocka. Anna Włodarczyk rzecznik PWSZ mówi, że płaszczyzna, na której obie szkoły będą współpracować jest bardzo szeroka. Obejmuje współpracę  w zakresie organizacji olimpiad, kampanii , organizacji szkoleń i  imprez sportowo rekreacyjnych. Ponadto w porozumieniu obie strony zapisały m.in. iż zobowiązują się do współpracy polegającej na organizowaniu wspólnych konferencji naukowych, wzajemnym udostępnianiu bazy dydaktycznej, zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, wspólnej wymianie uczniów w ramach praktyk zawodowych.

Celem priorytetowym zawartego porozumienia jest organizacja zajęć dla uczniów gimnazjum z zakresu matematyki, informatyki, przedsiębiorczości i ekonomii. Zajęcia prowadzone będą głównie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej przez pracowników akademickich. W gimnazjum nr 2 utworzone zostały dwie  tzw. grupy akademickie – “Są to uczniowie klas pierwszych. Jedna taka grupa liczy ok. 10 osób, ale każdy chętny uczeń może uczestniczyć w tych zajęciach” – mówi wicedyrektor gimnazjum Aleksandra Kozioł. Raz w miesiącu dwie grupy uczniów będą uczestniczyć w wykładach i warsztatach przygotowanych specjalnie dla nich – “Jedna grupa uczniów będzie miała zajęcia informatyczno-matematyczne, a druga grupa, zajęcia związane z przedsiębiorczością i ekonomią. Nasi uczniowie na tych zajęciach będą rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia” – mówi Aleksandra Kozioł.

Innymi celami tej współpracy jest upowszechnianie i zainteresowanie gimnazjalistów przedmiotami ścisłymi oraz umożliwianie uzdolnionym uczniom rozwijanie swojej wiedzy w zakresie tych przedmiotów. Ponadto ważne w tej współpracy jest stworzenie możliwości głogowskiej młodzieży, aby poznała inne sposoby przyswajania wiedzy, które będą odbywać się w innych warunkach. Uczniowie będą mogli korzystać z m.in. z laboratoriów.

Anna Włodarczyk dodaje, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, poprzez to porozumienie nawiązuje kontakty ze środowiskami lokalnymi oraz rozwija zdolności młodych ludzi, którzy w przyszłości dostrzegą potencjał i możliwości głogowskiej uczelni.

PWSZ podpisało już podobne porozumienie z Gimnazjum nr 5, które będzie realizowane także w tym roku akademickim. Uczelnia objęła patronatem jedną z klas gimnazjum, w której kładzie się nacisk na kształcenie w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych. Klasa będzie mogła korzystać z laboratoriów fizycznych, chemicznych i matematycznych podczas zajęć i wykładów organizowanych przez pracowników PWSZ.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.