Honorowy Obywatel Gminy Kotla wybrany

0
543
2013-10-11-Honorowy-obywatel-gminy-Kotla-01-

Honorowy Obywatel Gminy Kotla – taki tytuł nadano Janowi Baranieckiemu na wczorajszej sesji Rady Gminy. Jan Baraniecki przez 40 lat czynnie działał i pracował na terenie Gminy, a w swych działaniach w sposób znaczący wpłynął na jej rozwój.

Z terenem Gminy Kotla Pan Jan związany jest od dzieciństwa. Urodził się w 1943 r., a wkrótce po zakończeniu wojny zamieszkał z rodzicami początkowo w Chociemyśli. Po zakończeniu edukacji od 1964 r. rozpoczął pracę w szkole w Skidniowie, najpierw jako nauczyciel, później kierownik i dyrektor szkoły. W latach 70-tych był radnym Rady Narodowej w Kotli kadencji 1973-1977 z terenu Skidniowa. A po reformie administracji i utworzeniu gmin, w związku z tworzeniem Zbiorczych Szkół Gminnych, 1 września 1974 r. został powołany na zastępcę gminnego dyrektora d/s wychowawczych w Kotli. Zaś od 16 czerwca 1976 r. zastał powołany na Naczelnika Gminy Kotla, które sprawował przez 10 lat (1976 – 1986). Jako naczelnik gminy podejmował wiele zadań wspierających produkcję rolną, realizował zadania poprawiające infrastrukturę. 1 lutego 1989 roku pan Jan Baraniecki powrócił do pracy w szkole, obejmując stanowisko dyrektora szkoły w Kotli. Stanowisko to piastował przez 15 lat (1989 – 2004).

W związku z dużym skażeniem Gminy przez HM „Głogów”, w ramach współpracy trzech Gminnych Rad Narodowych (Kotla, Głogów i Żukowice) pan Jan Baraniecki dążył do stworzenia dobrej bazy do pracy służby zdrowia. Na budowę nowego ośrodka zdrowia wraz z apteką zdobył środki pozabudżetowe, zapewniając pełne sfinansowanie budowy przez HM „Głogów”. Dodatkowo jako naczelnik gminy wspierał budowę w ramach czynu społecznego budynku Banku Spółdzielczego w Kotli.

Po 41 latach pracy, w tym 40 na terenie Gminy, 31 sierpnia 2004 r. pan Jan Baraniecki przeszedł na emeryturę.

Aktualnie jest członkiem Stowarzyszenia „Grochowice Zdrój”, członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kotli oraz radnym Rady Powiatu Głogowskiego. Swój wolny czas na emeryturze pan Jan Baraniecki poświęcił również na zbieranie wspomnień osadników i mieszkańców gminy, co zaowocowało w 2012 r. wydaniem publikacji książkowej „Relacje i wspomnienia osadników rejonu Gminy Kotla”.

W listopadzie dowiemy się kto w Głogowie został Honorowym Mieszkańcem Miasta. Jak na razie jedynym kandydatem jest organizator wielu imprez sportowych dla dzieci i dorosłych Jerzy Górski. W Głogowie wybierany jest także Zasłużony dla Miasta Głogowa i w tej kategorii jest już kilku kandydatów. Wręczenie tytułów odbędzie się podczas wspólnej sesji rad miasta i powiatu 11 listopada.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.