Głogów: Podpisana współpraca z ukraińskimi sąsiadami

0
524
Arch.-2013-09-20-powiat-glogowski-zaplaci-6mln-janosiokowego-01

Współpraca w zakresie oświaty, zdrowia, kultury i sportu, a także nawiązanie kontaktów gospodarczych i ekonomicznych – o tym wszystkim rozmawiali przedstawiciele władz powiatu głogowskiego podczas wizyty w Kamieńcu Podolskim. W wyniku tych rozmów została podpisana umowa o współpracy pomiędzy dwoma samorządami.

Przedstawiciele władz powiatu głogowskiego wrócili już z Kamieńca Podolskiego na Ukrainie. Starosta Rafael Rokaszewicz, wicestarosta Grzegorz Aryż, przewodniczący Rady Powiatu Marek Groffik wraz z lokalnymi przedsiębiorcami przez 5 dni przebywali z dyplomatyczną wizytą u naszych wschodnich sąsiadów. W wyniku rozmów przeprowadzonych z lokalnymi władzami,  została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Kamieńcem Podolskim i Powiatem Głogowskim. W ramach umowy przewidziana jest współpraca i działania na wielu płaszczyznach. Przede wszystkim działania w zakresie oświaty, zdrowia, kultury, dziedzictwa narodowego, sportu, turystyki oraz współpracy gospodarczej i ekonomicznej.

W zakresie oświaty umowa będzie realizowana poprzez nawiązanie współpracy pomiędzy szkołami. Współpraca taka, już od czterech lat działa na poziomie szkół politechnicznych:  “Ta współpraca pomiędzy naszym Zespołem Szkół Politechnicznych i koledżem industrialnym w Kamieńcu powinna być wzorcem dla naszego kraju jak to powinno wyglądać”. –  mówi rzecznik Starostwa Powiatowego Bartek Adamczak. W celu wymiany doświadczeń, na poziomie szkół planowane są wymiany młodzieży i pedagogów.

Ważnym celem jest nawiązanie współpracy na płaszczyźnie kulturalnej, który realizowany będzie głównie na poziomie ośrodków kultury, zespołów folklorystycznych oraz artystów.

Bardzo ważnym elementem współpracy jest turystyka i sport – “Kamieniec Podolski jest miastem czysto turystycznym, chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Powiatu Głogowskiego mieli szansę na poznanie tego miasta, oraz żeby na ziemi głogowskiej gościli też turyści z Ukrainy ” – mówi Bartek Adamczak.

Umowa  przewiduje wymianę doświadczeń i wzajemną pomoc przy realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia mieszkańców. Pierwszym krokiem tej współpracy był turnus rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych z Kamieńca.  14 osobowa grupa dzieci i młodzieży z Kamieńca uczestniczyła w  turnusie rehabilitacyjnym w Domu Uzdrowienia Chorych prowadzonych przez Wspólnotę Cichych Pracowników Krzyża. Dzieci zostały  przebadane przez polskich lekarzy i zorganizowano dla nich indywidualne programy rehabilitacyjne. Obecnie zostało złożone zaproszenie, żeby powtórzyć taki turnus w przyszłym roku. Władze Starostwa chcą nawiązać także współpracę, w zakresie wymiany kadry lekarskiej i osób, które zawodowo zajmują się ochroną zdrowia.

W wizycie towarzyszyło kilku pracowników jednego z głogowskich hoteli, którzy brali udział w warsztatach. Przez kilka dni uczestniczyli podczas pracy ukraińskich restauracji poznając ich kulturę, sposób zarządzania i promocję turystyki. Podczas pobytu w Kamieńcu przedstawiciele powiatu głogowskiego odwiedzili  biskupa kamienieckiego, z którym rozmawiali na temat sytuacji mieszkających tam polskich rodzin. Jak zapewnia rzecznik Starostwa cała wizyta przebiegała w miłej i przyjaznej atmosferze.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.