Modernizacje w gminie Żukowice

0
595
2013-09-25-modernizacje@gmina-Zukowice-01-

W tym tygodniu, zakończyły się prace związane z dwoma ważnymi przedsięwzięciami, które realizowane były na terenie gminy Żukowice. Wykonane zostało zadanie, które miało na celu utrzymanie wód i urządzeń na obiekcie Średni Potok. Natomiast w miejscowości Bukwica i Słone zakończone zostały prace remontowe i modernizacyjne dwóch przepompowni ścieków.

Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu z Oddziałem w Legnicy, zakończył prace związane z zadaniem zatytułowanym “Utrzymanie wód i urządzeń na obiekcie Średni Potok – gm. Żukowice, gm. Jerzmanowa; m. Żukowice, m. Nielubia, m. Maniów”. Prace polegały na bieżącej konserwacji koryta rzeki oraz na odmulaniu i wykaszaniu skarb. Na terenie gminy Żukowice pracami zostały objęte miejscowości – Żukowice, Glinica i Nielubia. Łączna wartość wykonanych prac na całym zadaniu wyniosła ponad 40 tys. zł.

Zakończyła się także inwestycja pod nazwą “Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych przepompowni ścieków w miejscowości Bukwica i Słone w gminie Żukowice.” Remontem i modernizacją objęto dwie, spośród dziewięciu, przepompowni ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Żukowice. Remonty przepompowni odbyły się w miejscowości Bukwica oraz w miejscowości Słone (tzw. górka). Dziewięcioletnie obiekty, dzięki gruntownej modernizacji dostały drugie życie. Dokonano kompleksowej wymiany wyposażenia technologicznego (orurowanie oraz armatura zwrotna i odcinająca) oraz wyposażenia pomocniczego tj. drabinek złazowych, prowadnic pomp, kominków wywiewnych. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 24.000 zł.

Ponadto, w trakcie prowadzonych prac w przepompowniach zainstalowano dwie nowe pompy zatapialne ścieków firmy KSB – po jednej w każdym obiekcie. Łączny koszt zakupu tych urządzeń wyniósł ponad 10.000 zł.

Zrealizowana w 100% ze środków własnych Gminy inwestycja,  ma ułatwić i usprawnić eksploatację  przepompowni, oraz obniżyć koszty związane z bieżącą konserwacją obiektów. Ponadto zrealizowana inwestycja ma przyczynić się do poprawy jakości świadczonych usług w zakresie odbioru ścieków sanitarnych.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.