Rozmawiali o polityce klimatycznej

0
609
Arch.-2013-09-20-powiat-glogowski-zaplaci-6mln-janosiokowego-01

Polityka klimatyczna i plany finansowania NFZ w roku 2014 to główne tematy Konwentu Powiatów, który odbył się w dniach 10-11 września w Łagowie koło Zgorzelca. W Konwencie uczestniczył Starosta Głogowa Rafael Rokaszewicz.

Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz uczestniczył w dwudniowym w Konwencie Powiatów, który odbył się w dniach 10- 11 września w Łagowie koło Zgorzelca. Na wtorkowym spotkaniu Konwentu odbyła się Konferencja “Dobry Klimat dla Powiatów” zorganizowana wspólnie przez Związek Powiatów Polskich oraz Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Na konferencji omawiane były zagadnienia polityki klimatycznej w skali lokalnej i możliwości finansowania zadań ze środków unijnych oraz krajowych. Oprócz starostów do uczestnictwa zaproszono osoby oraz instytucje z regionu, które zajmują się szeroko rozumianą ochroną środowiska i klimatu, gospodarką energetyczną oraz rozwojem transportu publicznego jak i pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami skierowanymi na te cele.

Prace konferencji podzielone były na trzy części tematyczne. W pierwszej części zostało podsumowane to co już zostało zrealizowane w ramach projektu “Dobry klimat dla Powiatów. Druga część odbyła się w formie panelu dyskusyjnego pt. “Powiat liderem ochrony klimatu w regionie”. Jego tematem była wiodąca rola, jaką może odegrać powiat w ochronie klimatu w regionie oraz jej znaczenie w rozwoju lokalnej gospodarki. Na ostatniej części spotkania uczestnicy Konwentu rozmawiali o źródłach finansowania ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu. Przedstawione zostały unijne i krajowe źródła finansowania ochrony klimatu i adaptacji w nowej perspektywie budżetowej 2014-2020.
Ponadto zaprezentowane zostały bankowe instrumenty wspierające przedsięwzięcia ochrony klimatu. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się, jakie projekty będą mogły liczyć na finansowe wsparcie. Podczas drugiego dnia rozmawiano na tematy związane z finansowaniem ochrony zdrowia.

 

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.