Rokaszewicz będzie reprezentował powiat na Forum

0
492
Arch.-2013-09-20-powiat-glogowski-zaplaci-6mln-janosiokowego-01

Rafael Rokaszewicz będzie reprezentował powiat głogowski na Regionalnym Forum Terytorialnym. Forum zostało powołane jako komórka doradczo – opiniodawcza dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Spotykać się będą specjaliści, inwestorzy i inne podmioty, które posiadają wiedzę, doświadczenie i przygotowanie merytoryczne. Celem tych spotkań będzie kreowanie polityki regionu na Dolnym Ślasku.

13 sierpnia Samorząd Województwa Dolnośląskiego powołał do życia Regionalne Forum Terytorialne, które pełnić będzie rolę podmiotu doradczo – opiniodawczego dla Zarządu Województwa Dolnośląskiego. Intencją utworzenia Forum jest potrzeba systematycznej wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy w zakresie zagadnień strategicznych dla rozwoju regionu. W pracach uczestniczyć będzie jak najszersze grono podmiotów aktywnie kreujących życie społeczne i gospodarcze Dolnego Śląska, których wysokie merytoryczne przygotowanie pozwoli w realny sposób wpływać na kreowanie polityki rozwoju regionu.

Na spotkaniu w Starostwie, reprezentanci władz wszystkich samorządów Powiatu Głogowskiego uznali, że w pracach Regionalnego Forum Terytorialnego nasz region reprezentować będzie Starosta Głogowski Rafael Rokaszewicz. Przyjęto również, że w przypadku niemożności uczestnictwa starosty w spotkaniu zespołu roboczego RFT, rolę jego stałego zastępcy pełnić będzie Prezydent Głogowa Jan Zubowski.

Forum będzie tworzyć podpowiedzi dla zarządu województwa dolnośląskiego w rozwiązywaniu tematów związanych z działaniami gospodarczymi. Tematami forum będzie życie społeczno-gospodarcze na Dolnym Śląsku. Rzecznik starostwa Bartek Adamczak informuje nas, że udział w Regionalnym Forum Terytorialnym będzie obopólną korzyścią  – “Będziemy mogli przekazywać nasze doświadczenia innym uczestnikom Forum i w wielu tematach być wzorcem dla pozostałej części Dolnego Śląska. Możemy też czerpać korzyści z tego co wypracowano lepiej niż u nas”.

Rzecznik dodaje, że jest to szansa dla powiatu, żeby jeszcze bardziej zaistnieć w regionie, poprzez uczestniczenie w różnych projektach, które będą realizowane w ramach Forum, oraz aktywne uczestniczenie w rozwoju regionu – ” Jest to szansa do rozmów i spotkań z inwestorami, firmami i specjalistami, którzy będą zapraszani na Forum. Bezpośredni kontakt ze specjalistami z różnych dziedzin będzie dla powiatu niezwykle cenny.”

Nie ma jeszcze wyznaczonej daty pierwszego spotkania Forum.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.