Głogowscy uczniowie w projekcie “Moja przyszłość w moich rekach”

0
503
Arch-2013-07-07-moja-przyszlosc-w-moich-rekach@glogowskich-szkolach01

Od 5 do 18 września rusza nabór do projektu “Moja przyszłość w moich rękach”, realizowanego w wybranych liceach ogólnokształcących i w gimnazjum Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. W ramach projektu głogowscy uczniowie będą brali udział w zajęciach pozalekcyjnych, które mają ułatwić im podjęcie decyzji w wybieraniu przyszłej ścieżki edukacyjno – zawodowej.

W nowym roku szkolnym 2013/2014 realizowana będzie II część projektu “Moja przyszłość w moich rękach”. W ciągu dwóch lat ma objąć 664ucznów i uczennic ze szkół ogólnokształcących i gimnazjum, które uczestniczą w projekcie.

W I edycji projektu realizowanego w roku szkolnym 2012/2013, udział w nim wzięło 376 uczniów i uczennic. Zrealizowano w sumie 3110 godzin zajęć dodatkowych z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych oraz udzielono wsparcia w zakresie poradnictwa edukacyjno-zawodowego w ramach 455 godzin zajęć” – jak informuje nas rzecznik Starostwa Bartłomiej Adamczak

W II edycji realizowanej w roku szkolnym 2013/2014 przygotowano dla uczestników 37 rodzajów zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych.

Głównym celem projektu jest przygotowanie młodzieży to tego, aby potrafiła umiejętnie określić swoją dalszą ścieżkę zawodową. Pomóc ma im w tym, udział w zajęciach z poradnictwa i doradztwa edukacyjno- zawodowego. Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych wzmacniać będą swoją zdolność do przyszłego zatrudnienia.

Podczas trwania projektu będą realizowane dwie formy wsparcia. Będą to zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjnego. Drug formą będą dodatkowe zajęcia dla uczniów i uczennic ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych.

Uczniowie, aby zakwalifikować się do udziału w projekcie na dany rodzaj zajęć, będą musieli spełniać określone kryteria. O tym kto będzie uczestniczył w projekcie, decydować będzie najwyższa ocena uzyskana na zakończenie poprzedniego roku szkolnego, z przedmiotu, którego zakres stanowi podstawę merytoryczną zajęć. W przypadku gdy uczeń nie miał przedmiotu, którego wyniki należy wziąć pod uwagę, zostanie przeprowadzony test kwalifikacyjny.

Uczestnicy podczas zajęć będą korzystać z zakupionych w ramach Projektu pakietów szkoleniowych i multimedialnych pomocy edukacyjnych.

Chętni uczniowie powinni zgłosić się, do specjalnie przygotowanych w każdej szkole, Liderów Projektu. Wypełnione dokumenty tj.deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenie uczestnika, znaleźć można na stronie Starostwa Powiatowego. Należy je dostarczyć do Lidera odpowiedzialnego za realizację projektu w danej szkole.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i potrwa do 30 czerwca 2014 roku.

Nabór uczestników projektu do II edycji w roku szkolnym 2013/2014 będzie prowadzony w okresie od 5 września 2013 do 18 września 2013 r. w każdej szkole uczestniczącej w projekcie.

 

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.