Chodniki i drogi w Gminie Żukowice

0
714

W ostatnim czasie w Gminie Żukowice sporo dzieje się, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe. W miejscowości Kłoda trwają prace związane z budową chodnika. Budowa chodnika polega na wykonaniu chodnika od remizy strażackiej do wysokości sklepu (z wyłączeniem odcinka na wysokości sklepu) o długości około 170 metrów bieżących. Zakończone zostały prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą “Odbudowa dróg dojazdowych w miejscowości Bukwica”.

W Gminie Żukowice trwają prace inwestycyjne związane z budową dróg i chodników. W miejscowości Kłoda budowany jest chodnik. Inwestycja polega na wykonaniu chodnika od remizy strażackiej do wysokości sklepu (z wyłączeniem odcinka na wysokości sklepu) od długości około 170 metrów bieżących. W lutym bieżącego roku Gmina Żukowice złożyła dofinansowania na to zadanie. Pieniądze zostały przyznane w ramach konkursu pod nazwą “Odnowa Dolnośląskiej Wsi” ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na zadanie pod nazwą “Budowę chodnika w miejscowości Kłoda i Dankowice”. Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 23 maja bieżącego roku przyznano Gminie Żukowice dofinansowanie na to zadanie w kwocie 29.174 złotych. Planowany całkowity koszt zadania wynosi natomiast 60 tysięcy złotych.

To jednak nie koniec inwestycji drogowych w Gminie Żukowice. W ostatnim czasie zakończono prace budowlane na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą “Odbudowa dróg dojazdowych w miejscowości Bukwica”. Długość wyremontowanych odcinków dróg wyniosła 800 metrów bieżących. W ramach zadania wykonano drogi w nowej nawierzchni asfaltowej oraz tłuczniowej. Ponadto wykonano odwodnienie drogowe. Warto przypomnieć, iż drogi te uległy zniszczeniu podczas nawalnych opadów deszczów na przełomie czerwca i lipca 2012 roku. Gmina Żukowice z tej okazji wystąpiła o środki finansowe na usuwanie skutków do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego. W odpowiedzi na wnioski Gmina Żukowice otrzymała z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwietniu 2013 roku promesę w kwocie 400 tysięcy złotych. Natomiast łączna wartość zadania pod nazwą “Odbudowa dróg dojazdowych w miejscowości Bukwica” wynosi prawie 520 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.