Targi Organizacji Pozarządowych w ramach “W cieniu Kolegiaty”

0
655

W tym roku w Głogowie po raz pierwszy odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych. Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Targi Organizacji Pozarządowych odbędą się w najbliższy czwartek (15 sierpnia) na placu przy Kolegiacie. Pierwsze Głogowskie Targi NGO 2013 są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach corocznego święta pod nazwą “W cieniu Kolegiaty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, Wojsko Polskie i Parafię Kolegiacką.

W najbliższy czwartek (15 sierpnia) na placu przy Kolegiacie w Głogowie odbędą się Targi Organizacji Pozarządowych. Tym samym plac przy Kolegiacie i jej okolice staną się miejscem spotkań powiatowych organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli instytucji publicznych oraz firm zaangażowanych społecznie. Głównym celem Targów Organizacji Pozarządowych jest promowanie organizacji pozarządowych oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu głogowskiego, jak również integracja trzeciego sektora. ch.

Podczas Targów zostanie zorganizowane FORUM Organizacji Pozarządowych (11.00 – 12.30) w formie panelu dyskusyjnego dotyczącego zagadnień III sektora.Do udziału w panelu zaproszeni zostali eksperci z dolnośląskich organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu Gminy Miejskiej Głogów oraz Starostwa Powiatowego. Organizatorzy Targów liczą na aktywny udział organizacji pozarządowych, ale i wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszego powiatu, którym nieobca jest aktywność obywatelska.

Forum – w roli Moderatora – poprowadzi Anna Lechowska – prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie; koordynatorka i realizatorka wielu projektów lokalnych i międzynarodowych; wykładowca; trener; ekspert w programie Fundusz Inicjatyw Społecznych; członkini Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka. W roli panelistów – obok przedstawicieli lokalnego samorządu wystąpią:

Grzegorz Idziak – trener z wieloletnim doświadczeniem pracy z organizacjami pozarządowymi – członkostwo w zarządzie organizacji, autorstwo lub współautorstwo projektów społecznych i edukacyjnych, tutor, trener umiejętności społecznych. Absolwent szkoły trenerskiej i członek Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. Absolwent podyplomowych studiów z zakresu marketingu i zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu- National-Louis University w Nowym Sączu.

Grzegorz Tymoszyk – prezes Fundacji “Umbrella”, koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, pedagog z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, a także Urzędzie Miejskim Wrocławia. Absolwent studiów podyplomowych zarządzanie kapitałem ludzkim UE w Krakowie, zawodowy instruktor survivalu, absolwent kursu liderów organizacji pozarządowych (LEP).

Mirosław Jankowski – działacz z wieloletnim doświadczeniem pracy w organizacjach pozarządowych, a także w zarządzaniu organizacjami pozarządowymi. Przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legnicy; przewodniczący Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Organizacji Pozarządowych w Legnicy; trener organizacji pozarządowych w ramach “Szkoły Animatorów Działań Lokalnych” – SLLGO i STOP; współzałożyciel wielu organizacji pozarządowych; członek wielu organów zarządzających w organizacjach pozarządowych.

RAMOWY PLAN WYDARZENIA:

  • 12:00 START – prezentacja działalności organizacji na stoiskach
  • 11:00-12:30 – FORUM Organizacji Pozarządowych
  • 15:00-17:00 – prezentacja wydarzeń towarzyszących
  • 18:00 ZAKOŃCZENIE

MIEJSCE: Plac Kolegiacki 10, 67-200 Głogów
KIEDY: 15.08.2013 // 11:00 – 18:00

Głogowskie Targi Organizacji Pozarządowych są jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach corocznego święta pod nazwą “W cieniu Kolegiaty” realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Głogowie, Wojsko Polskie i Parafię Kolegiacką. Targi są także częścią projektu organizowanego przez Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych pod nazwą Pracownia Organizacji Pozarządowych POP”. Projekt skierowany jest do działaczy organizacji pozarządowych z terenu powiatu głogowskiego oraz pośrednio do aktywnych obywateli z regionu. W ramach projektu między innymi zostanie utworzona strona internetowa (www.ngo.glogow.pl), która ma stać się narzędziem informacyjnym i komunikacyjnym dla działaczy pozarządowych i nie tylko. Partnerem projektu pod nazwą “Pracownia Organizacji Pozarządowych POP” jest Starostwo Powiatowe w Głogowie. Realizacja tego projektu rozpoczęła się w maju bieżącego roku. Działania projektowe są dofinansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych 2013.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.