Trwa przebudowa drogi w Grochowicach

0
446

W Gminie Kotla ostatnio sporo się dzieje, jeżeli chodzi o inwestycje. W najbliższym czasie planuje się zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli. W Gminie Kotka trwa także remont sali wiejskiej w Kotli. Obecnie trwa także przebudowa drogi w Grochowicach. Prace budowlano – drogowe prowadzi Nadleśnictwo Sława Śląska. W planie jest przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Dokumentacja w części dotyczącej przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego została podzielona na dwa etapy tak, aby wykonanie robót było możliwe niezależnie w dwóch latach. Całkowita kwota dokumentacji wyniosła 13.530 Złotych, z czego 9 tysięcy złotych sfinansowało Nadleśnictwo Sława Śląska.

Nadleśnictwo Sława Śląska obecnie prowadzi prace budowlano-drogowe związane z przebudową dróg leśnych w leśnictwach Strzeszków i Grochowice, o łącznej długości ponad 4 kilometrów. Nawierzchnia drogi wykonywana jest z tłucznia kamiennego. Projekt zakładał także budowę mijanek – w celu umożliwienia manewru mijania ciężkim pojazdom o dużych gabarytach. Przebudowywane drogi będą połączone z oddanymi do użytku w 2011 roku drogami leśnymi tworząc ciąg komunikacyjny. W partnerstwie z Nadleśnictwem Sława Śląska, na postawie porozumienia zawartego w lutym bieżącego roku opracowano również dokumentację projektową wykonawczą przebudowy odcinka drogi gminnej o długości 1800 metrów w miejscowości Grochowice. W planie jest także przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z tłucznia kamiennego. Dokumentacja w części dotyczącej przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego została podzielona na dwa etapy tak, aby wykonanie robót było możliwe niezależnie w dwóch latach. Całkowita kwota dokumentacji wyniosła 13.530 złotych, z czego 9 tysięcy złotych sfinansowało Nadleśnictwo Sława Śląska.

To jednak nie koniec inwestycji w Gminie Kotla. W ostatnim czasie Gmina Kotla pozyskała kolejne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwotę pół miliona złotych pozyskano na realizację projektu pod nazwa “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli”. Planowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 880 tysięcy złotych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2014 roku. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kotli polegające na budowie sceny; wiaty z zadaszeniem; utwardzeniu placu i ciągów pieszo- jezdnych. W ramach zadania pod nazwą “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli” utworzone zostanie mini boiska do gier zespołowych. Zbudowany zostanie także budynek / szatnia oraz oświetlenie. Dodatkowo boisko sportowe w Kotli planuje się doposażyć w trybuny sportowe oraz oddzielić je ogrodzeniem od płyty boiska. W Gminie Kotla trwa także remont sali wiejskiej w Kotli.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.