Inwestycje w Gminie Kotla

0
740

W Gminie Kotla ostatnio sporo się dzieje, jeżeli chodzi o inwestycje. W ostatnim czasie Gmina Kotla pozyskała kolejne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Trwa także remont sali wiejskiej w Kotli. Na ten cel pozyskano środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu “Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Dofinansowanie przekazała także Fundacja Polska Miedź.

W Gminie Kotla w ostatnim czasie realizowanych jest sporo inwestycji. Na większość realizacji inwestycji Gmina Kotla pozyskała dofinansowania zewnętrzne. W ostatnim czasie Gmina Kotla pozyskała kolejne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Kwotę pół miliona złotych pozyskano na realizację projektu pod nazwa “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli”. Planowana całkowita wartość projektu wynosi ponad 880 tysięcy złotych. Zadanie planowane jest do realizacji w 2014 roku. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Kotli polegające na budowie sceny; wiaty z zadaszeniem; utwardzeniu placu i ciągów pieszo- jezdnych. W ramach zadania pod nazwą “Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego i doposażenie boiska sportowego w Kotli” utworzone zostanie mini boiska do gier zespołowych. Zbudowany zostanie także budynek / szatnia oraz oświetlenie. Dodatkowo boisko sportowe w Kotli planuje się doposażyć w trybuny sportowe oraz oddzielić je ogrodzeniem od płyty boiska. W Gminie Kotla trwa także remont sali wiejskiej w Kotli. Zakres zadania obejmuje między innymi remont dachu, wymianę stolarki drzwiowej, remont pomieszczeń WC, wymianę posadzki w holu, wymianę oświetlenia w sali głównej, a także malowanie pomieszczeń. Z uwagi na wcześniejsze rezerwacje sali wiejskiej aktualnie trwają prace związane z remontem pokrycia dachu i zakończą się do najbliższego piątku (9 sierpnia). Natomiast pozostałe roboty zostaną wznowione po 26 września i zakończą się do 18 października. Wartość robót wynosi prawie 57 tysięcy złotych i w 50 procentach zostanie sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Kotla środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pod nazwą “Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Gmina Kotla pozyskała także dofinansowanie z Fundacji Polska Miedź. Dzięki tym środkom doposażono świetlicę wiejską w Zabielu w 65 sztuk krzeseł. Wartość pozyskanej darowizny wynosiła 3 tysiące złotych i w całości została przeznaczona za zakup krzeseł.Dzięki temu świetlica jeszcze bardziej stała się miejscem integracji, wspólnych spotkań i propagowania inicjatyw społecznych.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.