Pozyskano środki na remont chodnika w Chociemyśli

0
408
Arch.-2013-08-01-01 Łukasz Horbatowski

W dniu 31 lipca br. Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski podpisał umowę z Samorządem Województwa o dofinansowanie projektu pn. “Remont chodnika w miejscowości Chociemyśl”.

Inwestycja planowana jest do realizacji w 2014 r. Planowana wartość zadania wynosi 320.320,30 zł, w tym 195.317 zł stanowi pozyskane dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (działanie “Odnowa i rozwój wsi”), realizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zm.).

Działanie “Odnowa i rozwój wsi” wdrażane jest na podstawie procedur opracowanych przez ARiMR i zatwierdzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uzgodniono, że Minister Rolnictwa przekaże te procedury wraz z wytycznymi do stosowania samorządom województw. Pracownicy samorządów zostali przeszkoleni w zakresie ich stosowania, co zostało potwierdzone zdanymi przez nich egzaminami. Audyt wewnętrzny przeprowadzony przez ARiMR potwierdził, że system zarządzania i kontroli w samorządach wojewódzkich jest przygotowany do obsługi tego działania. Przygotowanie samorządów do naboru wniosków na “Odnowę i rozwój wsi” potwierdza również pozytywna opinia służb Komisji Europejskiej, wyrażona w grudniu 2008 roku, podczas spotkania w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach zadania planuje się wymianę nawierzchni chodnika po lewej stronie miejscowości wzdłuż drogi powiatowej nr 1002D na odcinku ponad 1 km (tj. od początku miejscowości do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej).

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.