Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa mogą wziąć udział w programie “Oswoić przestrzeń”

0
124

Dzieci od 3 lat i młodzież do lat 18 mają szansę skorzystać z zajęć rehabilitacyjnych programu pod nazwą “Oswoić Przestrzeń”. Program jestrealizowany w polkowickim Aquaparku. Wszystko za sprawą umowy, jaką Aquapark zawarł z Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego. Program obejmuje zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami ruchu oraz uszkodzeniami obwodowymi lub ośrodkowymi układu nerwowego. Udział w programie jest bezpłatny, ponieważ świadczenia finansowane są z środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Aby wziąć udział w programie należy spełnić następujące warunki: zgłosić się do poradni rehabilitacyjnej (nie jest wymagane skierowanie od lekarza ogólnego) w celu umówienia na wizytę lekarską. Tam, lekarz zleci zabiegi dla danego pacjenta. Z programu pod nazwą “Oswoić przestrzeń” mogą skorzystać mieszkańcy Gminy Jerzmanowa.

Cykliczne zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z porażeniem mózgowym i innymi formami niepełnosprawności ruchowej, są prowadzone ambulatoryjnie w Aquapark Polkowice –Regionalnym Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjnym S.A. Adresatami programu pod nazwą “Oswoić przestrzeń” są dzieci i młodzież z dysfunkcjami narządu ruchu oraz uszkodzeniem obwodowego oraz centralnego układu nerwowego między innymi: MPD, SM, dystrofie, hemiplegia, paraplegia, tetraplegia, miopatie, urazy kończyn dolnych, porażenia wiotkie i spastyczne i innymi formami niepełnosprawności ruchowej w wieku od lat trzech oraz wadze nieprzekraczającej możliwości sprzętu. W programie wykorzystywane są takie urządzenia jak: pionizator UPP4, czy pionizator Multirall. Dzięki wsparci Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z bezpłatnej rehabilitacji w ramach programu pod nazwą “Oswoić przestrzeń” mogą dzieci od trzech lat i młodzież do 18 roku życia. Program jest realizowany w polkowickim Aquaparku. Wszystko za sprawą umowy, jaką Aquapark zawarł z Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego. Program obejmuje zajęcia dla dzieci z dysfunkcjami ruchu oraz uszkodzeniami obwodowymi lub ośrodkowymi układu nerwowego. Udział w programie jest bezpłatny, ponieważ świadczenia finansowane są z środków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Aby wziąć udział w programie należy spełnić następujące warunki: zgłosić się do poradni rehabilitacyjnej (nie jest wymagane skierowanie od lekarza ogólnego) w celu umówienia na wizytę lekarską. Tam, lekarz zleci zabiegi dla danego pacjenta. Program realizowany jest w AQAPARKU Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. przy ulicy Młyńskiej 4 w Polkowicach. Rejestracja odbywa się osobiście lub pod numerem telefonu 76 746 27 11 od poniedziałku do soboty w godzinach od 10.00 do 18.00.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.