Najlepsi uczniowie mogą ubiegać się o stypendium Wójta Gminy Wiejskiej Głogów

  0
  602

  Nie od dzisiaj wiadomo, że motywacja w nauce jest bardzo ważna. Jedną z motywacji są oceny, które przyznają w szkole nauczyciele. Własny system nagród mogą wprowadzić także rodzice. Motywacją może być także stypendium. Stypendia dla najlepszych uczniów przyznaje Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski. Swoje stypendia przyznaje także Wójt Gminy Wiejskiej Głogów, Andrzej Krzemień. Uczniowie, którzy zdobyli bardzo dobre wyniki w nauce mogą składać wnioski na stypendium. Wnioski można składać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia bieżącego roku.

  Wakacje trwają już w pełni i pewnie dzieci i młodzież nie myśli już o szkole i swoich ocenach. Jednak, jeżeli uczniowie zamieszkujący w Gminie Wiejskiej Głogów otrzymali w bieżącym roku bardzo dobre wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendium przyznawane przez wójta, Andrzeja Krzemienia. Stypendia są udzielane uczniom za osiągnięcia naukowe, artystyczne, społeczne i sportowe. Jednak, aby ubiegać się o stypendium należy spełnić określone kryteria. Stypendia naukowe są przyznawane uczniom szkół podstawowych – klas od cztery do sześć, uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy osiągnęli za ostatni rok nauki poprzedzającej złożenie wniosku średnią ocen ze wszystkich przedmiotów w wysokości, co najmniej 4,5 oraz zachowanie minimum bardzo dobre. Stypendia za osiągnięcia artystyczne, sportowe lub w działalności społecznej przyznawane są uczniom, którzy uzyskali w tych dziedzinach wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, promując jednocześnie swoją szkołę i Gminę Wiejską Głogów w ostatnim roku nauki oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre. Stypendia przyznawane są również dla uczniów, którzy w ostatnim roku nauki uzyskali, co najmniej średnią ocen w wysokości 4,0 i osiągnęli wyróżnienia i nagrody w konkursach i olimpiadach przedmiotowych w zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim oraz mają zachowanie minimum bardzo dobre. Wypełnione wnioski wraz z kopią świadectwa szkolnego należy składać w Urzędzie Gminy Głogów przy ulicy Słodowej 6a w pokoju numer 5. Wnioski można składać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia. Wzór wniosku można pobrać z oficjalnej strony internetowej Gminy Wiejskiej Głogów ( http://www.ugglogow.com.pl/index.php/42-gowna/633-stypendium-wojta)

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.