Ruszyła rekrutacja do nowego miejskiego żłobka

0
466

W marcu bieżącego roku rodzice przedszkolaków przeżywali stres związany z zapisem swoich dzieci do żłobka lub przedszkola. Po rekrutacji okazało się, że około 240 rodziców złożyło odwołania od decyzji o nieprzyjęciu do przedszkola. W wyniku tego Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski zdecydował się w trzech głogowskich przedszkolach otworzyć nowe oddziały. Dzięki temu miejsce w przedszkolu znajdzie dodatkowo 200 dzieci. Jednak w Głogowie powstał także Miejski Żłobek Integracyjny “Dom nad strumykiem”. Teraz ruszyła rekrutacja do żłobka. Potrwa ona do 16 lipca do godzinie 15.00.

14 maja radni miejscy przegłosowali uchwalę mówiącą o utworzeniu Miejskiego Żłobka Integracyjnego “Dom nad strumykiem” w Głogowie z siedzibą przy ulicy Strumykowej 3. Ta placówka zapewni opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy trzeci rok życia. Pomysł utworzenia żłobka wynika z uchwały o opiece w wieku do trzech lat, która mówi, że żłobki mogą tworzyć i prowadzić gminy. – Biorąc pod uwagę między innymi fakt, że Gminie Miejskiej Głogów nie funkcjonuje żłobek jako samodzielna jednostka organizacyjna, jest duże zainteresowanie ze strony rodziców utworzeniem takiej jednostki. Ważna jest także możliwość pozyskania przez Gminę Miejską Głogów środków finansowych na remont i wyposażenie żłobka. Utworzenie, więc takiej jednostki wydaje się w pełni zasadne – czytamy w uzasadnieniu do uchwały o utworzeniu żłobka, która została podpisana przez Iwonę Szlempo, Naczelnik Wydziału Komunalnego. Miejski Żłobek Integracyjny “Dom nad strumykiem” ma powstać na bazie Ośrodka Wsparcia, który funkcjonował dotychczas w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie. W Ośrodku Wsparcia funkcjonował Klub dla Małych Dzieci, co sprawia, że w tym miejscu jest odpowiednio przygotowane zaplecze sanitarne i kuchenne. Dodatkowo funkcjonuje tam odpowiednio wyszkolona kadra pedagogiczna. To wszystko w pełni zabezpiecza utworzenie żłobka właśnie w tym miejscu. Radni będą głosować także nad nadaniem statutu Miejskiemu Żłobkowi Integracyjnemu “Dom nad strumykiem” oraz nad wysokością opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Teraz trwają zapisy do Miejskiego Żłobka Integracyjnego “Dom nad strumykiem” w Głogowie przy ulicy Strumykowej 3 na rok szkolny 2013/2014. Karty zgłoszeniowe można pobrać osobiście w siedzibie żłobka lub na stronie internetowej Gminy Miejskiej Głogów (www.glogow.pl). Wypełnione karty zgłoszeniowe należy złożyć do 16 lipca w siedzibie Żłobka przy ulicy Strumykowej 3 w Głogowie do godziny 15.00. Szczegółowe informacje dotyczące naboru można uzyskać w siedzibie Żłobka lub pod numerem telefonu 76 727 20 85. Informacje można także uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głogowie – Wydział Komunalny pod numerem telefonu 76 726 55 35.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.