Becikowe po grębocicku

0
463

Kiedy rodzi się dziecko rodzice mogą ubiegać się o tak zwane becikowe, czyli pieniądze na początek. Jednak w Gminie Grębocice mają inny pomysł na wspierania młodych rodziców. W Gminie Grębocice realizowany jest program profilaktyki zdrowotnej dla najmłodszych mieszkańców gminy pod nazwą “Becikowe po grębocicku”. Program obejmuje szczepienia przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom. Celem programu pod nazwą “Becikowe po grębocicku” jest zwiększenie odporności i zapobieganie chorobom wśród dzieci. Szczepienia są bezpłatne. Koszt szczepionki, czyli około 1600 złotych w całości pokrywany jest przez Gminę Grębocice. Aby dziecko mogło brać udział w programie pod nazwą “Becikowe po grębocicku” musi być na stałe zameldowane w Gminie Grębocice. Także jeden z rodziców dziecko powinien być zameldowany w Gminie Grębocice od ponad roku.

Becikowe to zasiłek wypłacany rodzicom za urodzenie dziecka. Po urodzeniu dziecka rodzice jednorazowo otrzymują tysiąc złotych.Warunki nabywania prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka określa ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych i dotyczy całej Polski. Jednak inny pomysł na pomoc rodzicom nowonarodzonych dzieci mają w Gminie Grębocice. W Gminie Grębocice realizowany jest program profilaktyki zdrowotnej dla najmłodszych mieszkańców gminy pod nazwą “Becikowe po grębocicku”. Program zakłada szczepienia nowonarodzonego dziecka przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom. Koszt szczepionki, która wynosi około 1600 złotych w całości pokrywany jest przez Gminę Grębocice. W bieżącym roku od stycznia do czerwca w ramach programu pod nazwą “Becikowe po grębocicku” zaszczepiono 20 dzieci urodzonych w 2013 roku (szczepienia przeciwko rotawirusom, pneumokokom i meningokokom), 29 dzieci urodzonych w 2012 roku (trzecia dawka przypominająca – przeciwko pneumo- i meningokokom) oraz 29 dzieci zaszczepionych drugą dawką ( szczepienia przeciwko pneumo- i meningokokom). Aby otrzymać becikowe należy spełnić określone warunki. Przede wszystkim dziecko musi być zameldowane na pobyt stały na terenie Gminy Grębocice. Rodzice powinni wyrazić zgodę na szczepienie dzieci, a stan zdrowia niemowlaka powinien pozwalać na wykonanie szczepienia. Dodatkowo przynajmniej jedno z rodziców/ opiekunów dziecka wcześniej (minimum rok) powinno być zameldowane na pobyt stały, na terenie gminy Grębocice (rejestr ewidencji ludności). W przypadku wątpliwej wymagane jest potwierdzenie na piśmie, przez sołtysa danej miejscowości, faktycznego zamieszkania jednego z rodziców/opiekunów dziecka. Rodzice, którzy chcą zgłosić swoje dzieci do programu pod nazwą “Becikowe po grębocicku” proszeni są o jak najszybsze uregulowanie formalności związanych z zameldowaniem dziecka, aby mogło ono przyjąć szczepionki w odpowiednich terminach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.