W Gminie Jerzmanowa wyróżnili najlepszych absolwentów

  0
  693

  Nie od dzisiaj wiadomo, że motywacja w nauce jest bardzo ważna. Jedną z motywacji są oceny, które przyznają w szkole nauczyciele. Własny system nagród mogą wprowadzić także rodzice. Motywacją może być także stypendium. 5 czerwca stypendia dla najlepszych uczniów przyznał Prezydenta Miasta Głogowa, Jan Zubowiski. Swoje stypendia przyznaje także Wójt Gminy Wiejskiej Głogów, Andrzej Krzemień. Uczniowie, którzy zdobyli bardzo dobre wyniki w nauce mogą składać wnioski na stypendium. Wnioski można składać do końca wakacji, czyli do 31 sierpnia bieżącego roku. W tym roku po raz pierwszy stypendia przyzna także Wójt Gminy Jerzmanowa, Lesław Golba. W Gminie Jerzmanowa przyznano także wyróżnienia dla najlepszych absolwentów.

  W ubiegły piątek (28 czerwca) uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zakończyli rok szkolny i rozpoczęli wakacje. Zakończenie roku szkolnego jest okazją do posumowania osiągnięć uczniów. Za dobre wyniki w nauce uczeń dostaje świadectwo z czerwonym paskiem oraz nagrody, zwykle książkowe. Jednak w tym roku w Gminie Jerzmanowa przyznano jeszcze dodatkowe wyróżnienie. Podjęta przez Radę Gminy Jerzmanowa, na wniosek Wójta, uchwała o stypendiach dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa umożliwiła po raz pierwszy przyznanie uczniom stypendium absolwenckiego. Otrzymali je najlepsi absolwenci szkół podstawowych i gimnazjum Gminy Jerzmanowa, którzy wyróżnili się wysoką średnią ocen rocznych, przykładnym zachowaniem, zaangażowaniem w życie szkoły. Za swoją postawę oraz dorobek zostali uhonorowani dyplomami oraz jednorazowymi stypendiami absolwenckimi:Kacper Pasternak – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Jaczowie,Hubert Kołtowski – uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej oraz Mateusz Malinowski – uczeń klasy III Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej.

  Ponadto uczniowie zamieszkujący w Gminie Jerzmanowa mogą ubiegać się o stypendium naukowe. O nagrodę za dobre wyniki mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci. Stypendia naukowe zostaną przyznane uczniom szkół podstawowych począwszy od klasy IV w przypadku osiągnięcia średniej ocen nie niższej niż 5,5. Kryterium dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jest średnia ocen nie niższa niż 5,3. Studenci, którzy chcą się ubiegać o stypendium powinni osiągnąć średnią nie niższą niż 4,7. Stypendia artystyczne mogą być udzielone uczniom i studentom, którzy indywidualnie lub grupowo otrzymali wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym w dziedzinie kultury i sztuki. Stypendia przyznawane są na okres 10 miesięcy. Stypendia są formą wyróżnienia dla uczniów i studentów, którzy wypracowali w roku szkolnym 2012/2013 satysfakcjonujące oceny oraz godnie reprezentowali szkoły podczas konkursów i olimpiad. Wnioski należy składać do 31 sierpnia bieżącego roku.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.