W Gminie Żukowice pozbędą się azbestu

  0
  543

  W ramach konkursu pod nazwą “Konkurs – Azbest 2013” ogłoszonym przez Ministerstwo Gospodarki mieszkańcy Gminy Żukowice mogą pozbyć się azbestu ze swoich domów. Ministerstwo Gospodarki wspiera finansowo realizację zadań wynikających z “Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. W ramach konkursu Gminie Żukowice przyznano dofinansowanie w wysokości 10 800,00 złotych na opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z wprowadzeniem danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej. Całkowity koszt zadania to 13 530,00 złotych.

  Azbest charakteryzuje się słabe przewodnictwo ciepła i prądu, dlatego stosowany jest jako materiał izolacyjny. W Polsce ze względu na niską cenę stosowano z nich pokrycia dachowe i rury. Obecnie jednak ze względu na działanie rakotwórcze organizowane są programy pozbywania się azbestu. W ramach projektu pod nazwą “Oczyszczanie Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” azbest zostanie usunięty także z terenu Gminy Żukowice. Wszystko to będzie możliwe, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Gospodarki. Dla Gminy Żukowice dotacja z Ministerstwa Gospodarki wynosi 10 800,00 złotych. Udział własny stanowi Gminy Żukowice wynosi 2 730,00 złotych, W sumie za kwotę 13 530,00 złotych Gmina Żukowice opracuje program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Zadanie, będzie polegało na opracowaniu programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice wraz ze szczegółową inwentaryzacją azbestu przeprowadzoną na terenie Gminy. Podstawą do sporządzenia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żukowice będą wyniki spisu z natury wyrobów zawierających azbest. W pracach inwentaryzacyjnych inspektorzy wykorzystają podkłady mapowe, które umożliwią dotarcie do każdej nieruchomości położonej na terenie Gminy Żukowice, dzięki czemu wyniki będą rzetelnie i miarodajnie określały ilość azbestu w Gminie Żukowice. Podczas wizyt terenowych, wraz z odnotowaniem miejsca występowania azbestu, zostanie określony stopień pilności usunięcia azbestu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.