Wodociągi i przebudowa linii średniego napięcia w Gminie Żukowice

  0
  632

  W ubiegły czwartek (6 czerwca) Gmina Żukowice podpisała umowę na przebudowę linii napowietrzno-kablowej SN 20 kV – 801-0 w Nielubi. Wykonawcą zadania jest Zakład Elektryczno- Budowlany “REWAJ” Zbigniew Rewaj z Nowej Soli. Koszt przebudowy tego zadania to kwota ponad 120.000 złotych. Termin zakończenia zadania planowany jest w miesiącu sierpniu. W ostatnich dniach w Gminie Żukowice dokonano także połączenia sieci wodociągowej biegnącej od stacji uzdatniania wody w Kromolinie do stacji kolejowej PKP Czerna z siecią wodociągową w miejscowości Dobrzejowice. Zadanie zostało rozpoczęte jeszcze w roku 2008, jednakże nie zostało zakończone z uwagi na brak porozumienia z PKP w kwestii przejścia przez tory.

  W ubiegły czwartek (6 czerwca) Gmina Żukowice podpisała umowę na przebudowę linii napowietrzno-kablowej SN 20 kV – 801-0 w Nielubi. Wykonawcą zadania jest Zakład Elektryczno- Budowlany “REWAJ” Zbigniew Rewaj z Nowej Soli. Koszt przebudowy tego zadania to kwota ponad 120 tysięcy złotych. Termin zakończenia zadania planowany jest na sierpień bieżącego roku. Zadanie będzie polegać na przebudowie istniejącej linii średniego napięcia zlokalizowanej obecnie na działkach przeznaczonych pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe w Nielubi. Przebudowa linii umożliwi właścicielom działek realizację własnych zamierzeń inwestycyjnych, które dotychczas nie mogły być realizowane z uwagi na te linię. Ponadto realizacja zadania pozwoli na usunięcie tej kolizji z działkami przeznaczonymi do sprzedaży przez Gminę Żukowice. Inwestycja ta planowana była przez gminę już od wielu lat. Przebudowa linii polegająca na zmianie jej trasy rozwiąże problemy poszczególnych inwestorów na tym terenie.

  W ostatnich dniach Gmina Żukowice dokonała także połączenia sieci wodociągowej biegnącej od stacji uzdatniania wody w Kromolinie do stacji kolejowej PKP Czerna z siecią wodociągową w miejscowości Dobrzejowice. Zadanie zostało rozpoczęte jeszcze w roku 2008, jednakże nie zostało zakończone z uwagi na brak porozumienia z PKP w kwestii przejścia przez tory. W 2012 udało się osiągnąć porozumienie w tej sprawie i PKP wykonało niezbędne przejście z wodociągiem przez tory, jak również Gmina Żukowice uzyskała niezbędne pozwolenia na dokończenie prac na tym odcinku. Prace zostały wykonane siłami własnymi gminy przez pracowników gospodarki wodno –ściekowej gminy. W ten sposób zamknięto pierścieniowo cały system wodociągowy na północnym terenie gminy Żukowice. Połączenie to pozwoli na zasilanie w wodę miejscowości Dobrzejowice, Czerna, Brzeg Głogowski również od strony miejscowości Wiekowice, co powinno usprawnić funkcjonowanie sieci wodociągowej na tym obszarze. Wartość realizowane inwestycji to 10 tysięcy złotych.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.