Pierwsze efekty porozumienia ze Sparkasse

0
517

22 maja bieżącego roku studenci II roku ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie zakończyli kurs na temat “Zrównoważonego rynku finansowego”. Szkolenie zostało zorganizowane dzięki podpisanemu w grudniu 2012 roku porozumieniu pomiędzy Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji Grupy Sparkasse, Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie.

22 maja bieżącego roku zakończył się kurs na temat “Zrównoważonego rynku finansowego”. W szkoleniu brali udział studenci II roku ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie. Organizacja kursu była możliwa dzięki podpisanemu w grudniu 2012 roku porozumieniu pomiędzy Polsko-Niemieckim Biurem Kooperacji Grupy Sparkasse, Fundacją Innowacji i Zrównoważonego Rozwoju w Głogowie oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Głogowie. W trakcie zajęć studenci zapoznali się z przepisami oraz regułami niemieckiego i europejskiego rynku finansowego, a praktyczne aspekty wiedzy zostały zaprezentowane w języku niemieckim lub angielskim. Oficjalne zakończenie kursu poprzedzone zostało prezentacją projektów i odebraniem certyfikatów wydanych przez Grupę Sparkasse. Wręczenie zaświadczeń odbyło się w obecności: Mario Quasta- dyrektora Polsko-Niemieckiego Biura Kooperacji Grupy Sparkasse, Matthiasa Braschinga – dyrektora oddziału Barnim, doktor Katarzyny Pantoł – Prorektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie, doktor Katarzyny Rusak – dyrektora Instytutu Ekonomicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie oraz doktor Izabelli Ewy Cech – inicjatorki, koordynatorki i kierowniczki projektu.

Dzięki nawiązanej współpracy studenci mają możliwość poszerzenia nie tylko wiedzy, ale także zapoznania się z językiem specjalistycznym z danej dziedziny. Studenci, którzy przygotowali najlepsze prezentacje otrzymali wyróżnienia oraz małe upominki ufundowane przez Grupę Sparkasse. Bardzo ciekawą propozycję otrzymał studenta II roku Artur Pastor. Dyrektor Polsko Niemieckiego Biura Kooperacji Grupy Sparkasse z siedzibą we Frankfurcie/Odrą, za pomoc językową, wsparcie oraz zaangażowania w realizację projektu – zaproponował miejsce na miesięczną praktykę do wyboru we Frankfurcie lub w Warszawie. W przyszłości planowane są podobne projekty mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej studentów w zakresie finansów oraz: gospodarki komunalnej, wsparcia przedsiębiorstw czy zakładania działalności gospodarczej poza granicami kraju. Partnerzy niemieccy są otwarci na dalszą współpracę i jest to bardzo dobry sygnał dla studentów, którzy chcą się kształcić w nowych dziedzinach.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.