Inwestycje w Gminie Miejskiej Głogów

0
629

W Gminie Miejskiej Głogów w ostatnim czasie sporo dzieje się, jeśli chodzi o inwestycje. Gmina Miejska Głogów jest w trakcie realizacji takich inwestycji jak: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej południowo wschodniej części miasta, rewitalizacja Osiedla Żarków, termomodernizacja placówek oświatowych, czy zabezpieczenie głogowskich sukiennic. Trwają także prace związane z bezpieczeństwem na przejściach dla pieszych.

Obecnie w Gminie Miejskiej Głogów realizowane są dwie duże inwestycje: Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w południowo wschodniej części miasta oraz rewitalizacja Osiedla Żarków w Głogowie. W ramach inwestycji na Żarkowie między innymi zostanie zbudowany budynek mieszkalny wielorodzinny. W budynku tym znajdą się 32 lokale socjalne oraz 20 lokali komunalnych. Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Wartość projektu to 5 974 733,19 złotych. Dofinansowanie, jakie na ten cel otrzymała Gmina Miejska Głogów wyniosła 1 792 419,95 złotych. Na osiedlu Żarków realizowany jest także projekt pod nazwą “Rozbudowa i przebudowa budynku gospodarczego na Klub Środowiskowy w ramach rewitalizacji” Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wysokość dofinansowania wynosi 69,99 procent całkowitych wydatków kwalifikowanych. Wartość projektu to 2 585 462,37 złotych. Wartość dofinansowania wyniosła, więc 1 532 590,99 złotych. W Klubie Środowiskowym funkcjonować będzie punkt konsultacyjno- doradczy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie oraz miejsce zabaw i nauki dla dzieci i młodzieży z osiedla Żarków. Operatorem obiektu będzie Miejskie Centrum Wspierania Rodziny. Prace powinny zakończyć się jeszcze w tym roku. Dodatkowo na terenie Gminy Miejskiej Głogów trwają prace związane ze zwiększeniem bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. W ramach prac wymieniono na jaśniejsze kilkanaście opraw lampowych przy przejściach. Na czterech ulicach – Gwiaździsta, Aleja Wolności, Budowlanych oraz Kazimierza Wielkiego zainstalowane zostaną specjalne oświetlające słupy nad przejściami dla pieszych. Koszt prac to 100 tysięcy złotych. W ramach kolejnych dodatkowych środków akcja zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych będzie kontynuowana.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.