Prezydent bez absolutorium

0
639

Wczoraj (28 maja) odbyła się sesja Rady Miasta, w czasie której radni miejscy mieli zdecydować, czy udzielić absolutorium dla Prezydenta Miasta Głogowa, Jana Zubowskiego. Absolutorium udzielane jest za prawidłowe wykonanie budżety na rok 2012. Budżet został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową jednak nie zyskał poparcia wśród radnych opozycyjnych. Na sesji zjawili się oni w większości i prezydent nie otrzymał absolutorium.

Wczoraj (28 maja) na sesji Rady Miasta radni miejscy zajmowali się budżetem Gminy Miejskiej Głogów za rok 2012. W jednym z punktów radni miejscy mieli zdecydować, czy budżet został prawidłowo wykonany i czy należy udzielić Prezydentowi Miasta Głogowa absolutorium. Każdy z klubów miał prawo do swojego wystąpienia. Ostatecznie za udzieleniem absolutorium opowiedziało się ośmiu radnym. Przeciw było dziesięciu radnych. Oznacza to, że w tym roku Prezydent Miasta Głogowa, Jan Zubowski nie otrzymał absolutorium. – Spodziewaliśmy się takiego wyniku, dlatego się nim nie przejmujemy. Z powodu choroby i spraw osobistych na sesji nie zjawiło się kilu radnych, który głosowaliby “za” absolutorium. Było jasne, że radni opozycyjni nie zaakceptują tego budżetu. Jednak liczny mówią, że budżet został dobrze wykonany – mimo, że pierwotnie zakładaliśmy deficyt w wysokości 15 milionów złotych to udało nam się zakończyć rok z 9 milionową nadwyżką. Zarzucano prezydentowi, że nie ma pracy i ludzie wyjeżdżają za granice, ale czy Głogów jest jedynym miastem w Polsce, z którego ludzie wyjeżdżają do pracy za granice? Niestety taka jest sytuacja w Polsce. Jeden z radnych pytał też o fontannę w parku Słowiańskim. Ja osobiście też jestem za realizacją tej inwestycji. Jednak jej koszt to ponad dwa miliony złotych i chwili obecnej wolimy te pieniądze przeznaczyć na inne rzeczy – mówi Krzysztof Sadowski, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Głogowa.

Fakt nie otrzymania przez Prezydenta Miasta Głogowa, Jana Zubowskiego absolutorium nie ma w sobie żadnych skutków prawnych – nie została tylko przyjęta uchwała.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.