W Gminie Żukowice i Gminie Kotla odbudowują drogi

  0
  304

  Nikogo nie trzeba chyba przekonywać jak ważne jest żeby drogi, po których się poruszamy były wyremontowane i pozbawione dziur. To ważne, ponieważ drogi w dobrym technicznym stanie znacznie poprawiają bezpieczeństwo. O dobry stan swoich dróg dba Gmina Żukowice oraz Gmina Kotla. W Gminie Żukowice remontowany jest odcinek drogi wojewódzkiej między miejscowością Brzeg Głogowski, a drogą powiatową w kierunku miejscowości Kłoda. W Gminie Kotla zaś odbudowana zostanie ulica Sportowa.

  Dobry stan dróg sprawia, że znacznie poprawia się nasze bezpieczeństwo. Dlatego tak ważne jest żeby drogi były wyremontowane i bez dziur. Z tej okazji Dolnośląska Służba Dróg i Kolei rozpoczęła ponownie remont odcinka drogi wojewódzkiej o długości 1,7 kilometra. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei realizuje inwestycje remontu odcinka drogi między Brzegiem Głogowskim, a skrzyżowaniem z drogą powiatową w kierunku miejscowości Kłoda. W ramach zadania planowane jest frezowanie nawierzchni bitumicznej, ustawienie barier stalowych przy przepuście, roboty ziemne, ułożenie nawierzchni bitumicznej, umocnienie poboczy oraz malowanie oznakowania poziomego. Termin realizacji zadania planowany jest do 30 czerwca bieżącego roku. W związku z remontem kierowcy mogą spodziewać się utrudnień w ruchu na odcinku drogi wojewódzkiej między Brzegiem Głogowskim a miejscowością Kłoda. Także w Gminie Kotla dbają o stan dróg. W ubiegłą środę (23 maja) Gmina Kotla zawarła umowę z wykonawcą ZPUH “Płatek” Alfred Płatek z miejscowości Gwizdanów na zadanie pod nazwą “Odbudowa ulicy Sportowej w KotliW tym dniu (23 maja) nastąpiło również przekazanie placu budowy i zgodnie z umową zakończenie robót planowane jest do 22 lipca bieżącego roku. Wartość robót wynosi 340 381,41 złotych i w 80 procentach zostanie sfinansowana z pozyskanych przez Gminę Kotla środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Zadanie polegać będzie między innymi na odbudowie drogi poprzez wykonanie nawierzchni przy użyciu mieszanki mineralno– bitumicznej asfaltowej. Od strony zabudowań zostanie wykonany chodnik z asfaltobetonu. Na wysokości boiska sportowego i cmentarza przewiduje się utwardzenie pobocza. Natomiast od skrzyżowania z drogą powiatową na wysokości Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotli przewiduje się wyrównanie pobocza (skarpy) z obsianiem trawą. Zadanie obejmuje również wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej i częściowe odwodnienie drogi.

  Dodaj komentarz

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.