Pracownicy PWSZ w Głogowie uczestniczyli w warsztatach

0
445

Od ubiegłej środy (15 maja) do ubiegłego piątku (19 maja) pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uczestniczyli w drugiej edycji Europejskich Warsztatów pod tytułem “Automatyka dla Przemysłu” (Control Engineering for Industry, CEIND 2013). Pierwsza edycja zorganizowana była w Głogowie w kwietniu 2012 roku przez zespół programu Erasmus. Natomiast, druga została przygotowana przez partnerską uczelnię Uniwersytet Lotaryński w Nancy.

Od 15 do 19 maja pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie uczestniczyli w Europejskich Warsztatach pod tytułem “Automatyka dla Przemysłu”. Była to druga edycja tych warsztatów, która została przygotowana przez partnerską uczelnie Uniwersytet Lotaryński w Nancy. Uniwersytet Lotaryński jest to jedna z największych i najbardziej prestiżowych uczelni francuskich, której liczba studentów przekracza 50000. Warto wspomnieć, że pierwsza edycja warsztatów przeprowadzona w kwietniu ubiegłego roku została zorganizowana w Głogowie przez zespół programu Erasmus. Przedmiotem tegorocznych warsztatów była prezentacja ostatnich osiągnięć w zakresie automatyki ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przemysłowych. Program warsztatów obejmował również prezentacje dotyczące współpracy w ramach programu Erasmus oraz miast i uczelni partnerskich z Głogowa, Nancy (Francja) i Weingarten (Niemcy). Oprócz licznie przybyłych naukowców, w warsztatach brali udział także studenci i inżynierowie przemysłu. Podobnie jak w poprzedniej edycji warsztaty stanowiły doskonałą płaszczyznę łączącą szeroko rozumianą naukę z przemysłem. Program obejmował również prezentację platform technologicznych wykorzystywanych przez Wydział Automatyki Uniwersytetu Lotaryńskiego w realizacji projektów w ramach siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej. Warsztaty po raz kolejny potwierdziły, że program Erasmus jest efektywnym narzędziem umożliwiającym zwiększenie mobilności kadry naukowo-dydaktycznej i jednocześnie podnoszącym umiejętności wykładowców w zakresie pracy w międzynarodowych grupach.

Komitet programowy warsztatów w składzie: profesor Marcin Witczak (przewodniczący), profesor Christophe Aubrun oraz profesor Ralf Stetter, postanowił, że kolejna edycja warsztatów (w roku 2014) będzie miała miejsce w Weinagrten. Komitet omawiał również sprawy związane z potencjalną realizacją umów dotyczących, tzw. “podwójnych dyplomów” na kierunku automatyka i robotyka. Zaplanowano, że zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, działania implementujące powyższą strategię powinny być maksymalnie wspierane przez uczelnie partnerskie. Celem obrad było ujednolicenie powstającego programu, z tak zwanymi “dobrymi praktykami” europejskimi, umożliwiając w ten sposób maksymalizację mobilności zarówno pomiędzy uczelniami partnerskimi, jak i zakładami pracy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.