Głogów wspiera projekt “Jedna taryfa – jeden bilet”

0
547

Legnicko – Głogowski Okręg Miedziowy to obszar przemysłowy w województwie dolnośląskim, złożony z pięciu powiatów: głogowskiego, polkowickiego, lubińskiego, legnickiego oraz powiatu grodzkiego Legnica. Na tym obszarze w sumie zamieszkuje około pół miliona ludzi. Jednak tak naprawdę komunikacja między tymi miastami nie istnieje. Żeby z Głogowa dostać się do Polkowic, Lubina, czy Legnicy trzeba wygrać się własnym samochodem lub skorzystać z oferty autobusów i busów. Do 2004 roku istniała linia kolejowa łącząca Legnice i Lubin z Głogowem jednak została ona zawieszona dla ruchu pasażerskiego. Teraz komunikacja między tymi miastami może się polepszyć, bo Gmina Miejska Lubin chce na terenie Legnico – Głogowskiego Okręgu Miedziowego chce wprowadzi projekt pod nazwą “Inter – Regio – Rail usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”. Pieniądze na ten cel ma też przeznaczyć Gmina Miejska Głogów.

Gmina Miejska Lubin od kwietnia 2010 roku uczestniczy w międzynarodowym projekcie “INTER – Regio – Rail Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej. W ramach programu Gmina Lubin przeprowadza projekt pilotażowy pn. “Jeden bilet – jedna taryfa”, którego celem jest przygotowanie gotowych rozwiązań umożliwiających zintegrowanie różnych środków transportu publicznego na obszarze Legnicko – Głogowskiego Okręgu Miedziowego. W 2012 roku na ten cel Gmina Miejska Głogów przekazała dotacje celową w wysokości 18.180,20 złotych. Z rozliczenia przesłanego w styczniu bieżącego roku przez Gminę Miejską Lubin wynika, że pieniądze z Głogowa zostały wykorzystane z przeznaczeniem na wykonanie opracowania pod nazwą “Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla obszaru LGOM na lata 2013-2017″ (ponad 10 tysięcy złotych) oraz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z międzynarodowym spotkaniem partnerów projektu INTER-Regio-Rail” w Bolzano we Włoszech (prawie dwa tysiące złotych). Według obliczeń łączna kwota, która Gmina Miejska Lubin wydała z dotacji od Gminy Miejskiej Głogów to 12.255 złotych. Powstała, więc nadwyżka w wysokości5.925,20 złotych, która została zwrócona na konto Gminy Miejskiej Głogów. W związku z przesunięciem terminu zakończenia projektu z miesiąca marca na wrzesień 2013r. oraz planami zorganizowania kolejnego wyjazdu studyjnego, Gmina Miejska Lubin zwróciła się z wnioskiem o ponowne przekazanie nadwyżki w wysokości 5.925,20 złotych w roku 2013. Decyzje o ponownym przyznaniu tej kwoty dla Gminy Miejskiej Głogów będą musieli podjąć radni miejscy w czasie najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się już jutro (14 maja) w Sali Rajców.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.