Uroczystości patriotyczne pod pomnikiem

0
472

Dokładnie 222 lata temu, czyli 3 maja 1791 roku Sejm Wielki uchwalił Konstytucję 3 Maja. Z tej okazji w niemal całej Polsce odbywają się uroczystości patriotyczne związane z uchwaleniem konstytucji. Nie inaczej było w Głogowie, gdzie przedstawiciele samorządów i głogowskich instytucji spotkali się pod obeliskiem upamiętniającym uchwalenie konstytucji pod Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głogowie. Swoje przemówienie przedstawił Starosta Powiatowy, Rafael Rokaszewicz. Tradycyjnie pod obeliskiem zostały także złożone wieńce i kwiaty.

3 maja 1791 roku uchwalono pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie, czyli Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Dzisiaj (3 maja) od tego wydarzenia minie dokładnie 222 lata. Z tej okazji w całej Polsce odbywają się uroczystości patriotyczne mające na celu upamiętnienie to ważne dla Polaków wydarzenie. Uroczystości odbyły się także w Głogowie. Jak co roku mieszkańcy spotkali się pod obeliskiem upamiętniającym uchwalenie przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja. Obelisk ten znajduje się na Placu Konstytucji 3 maja obok Miejskiego Ośrodka Kultury w Głogowie. – Radosny to musiał być czas, kiedy przodkowie nasi w czasie sejmu, który słusznie nazwano wielkim, wykrzyknęli “wiwat król, wiwat Rzeczpospolita, wiwat konstytucja”. Uchwalona niemal w atmosferze skandalu politycznego ustawa rządowa była pełna zwycięstwa stronnictwa patriotów. Społeczeństwo na przekór wszystkim swoim wrogom budziło się ze swojego letargu, pełne gotowości do reform, które miały dać Rzeczpospolitej znowu siłę i moc. Konstytucja z 3 maja 1791 roku stała się jedną z najważniejszych ustaw w historii Polski. Była próbą radykalnego uzdrowienia państwa i wyeliminowania wpływów obcych mocarstw. Wprowadziła podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Wprowadzała wolność wyznania, regulowała sprawy finansowe, budowała podstawę silnej armii i niezależności politycznej wewnętrznej i zagranicznej. Konstytucja ta tworzyła wreszcie jedno stabilne państwo. Ten dokument sprawił, że nasz kraj silnie stawał na własnych nogach po całych dziesiątkach lat panoszenia się u nas Rosji, Austrii i Prus. Polska znów miała szanse na powrót do grona europejskich mocarstw – mówił Rafael Rokaszewicz, Starosta Powiatu Głogowskiego.

Pod obeliskiem przedstawiono także krótkie wystąpienie literackie związane z konstytucją 3 maja, które zaprezentowali uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomicznych imienia Jana Pawła II w Głogowie. Później nastąpiło złożenie wieńców i kwiatów pod obeliskiem. Wiązanki złożyli między innymi: Posłanka na Sejm RP, Ewa Drozd, Poseł na Sejm RP, Wojciech Zubowski, przedstawiciele Gminy Miejskiej Głogów, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Głogowie, przedstawiciele gmin ościennych w Powiecie Głogowskim oraz przedstawiciele głogowskich instytucji.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.